Právní novinky

 • zprávy

  Specifika trojstranných smluv při zprostředkování prodeje nemovitosti

  Nejvyšší soud se v nedávném rozsudku zabýval otázkou platnosti závazků vyplývajících z trojstranné rezervační smlouvy, která spadá pod režim zákona o realitním zprostředkování.

  Více

 • zprávy

  Rozsah přechodu práv a povinností z nájemního vztahu na nabyvatele pronajaté věci

  Nejvyšší soud České republiky se ve svém rozsudku zaobírá otázkou, v jakém rozsahu podle současné zákonné úpravy přechází práva a povinnosti z nájemního vztahu na nového vlastníka pronajaté věci.

  Více

 • zprávy

  Za jakých podmínek lze sjednat mzdu s přihlédnutím k případné práci přesčas

  Nejvyšší soud se ve svém rozsudku sp. zn. 21 Cdo 1033/2019-209 ze dne 26. 2. 2021 zabýval otázkou, která se týkala podmínek, za kterých lze sjednat mzdu zaměstnance s přihlédnutím k případné práci přesčas.

  Více

 • zprávy

  Omezení převoditelnosti dluhopisů a jejich právní důsledky v praxi

  Nejvyšší soud se zabýval právní otázkou důsledků plynoucích z převodu dluhopisu v rozporu s dohodou dlužníka a věřitele. Jádro rozhodnutí spočívá v nutnosti zohlednit ujednání a záměry stran zúčastněných na převodu dluhopisů.

  Více

 • zprávy

  Má původní nájemce nárok na náhradu za převzetí zákazníků novým nájemcem?

  V nedávném rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci 26 Cdo 3644/2022-139 ze dne 14.03.2023 byla řešena otázka, zda má nový nájemce povinnost k náhradě vůči předchozímu nájemci za převzetí jeho zákaznické základny.

  Více

 • Odebírejte náš newsletter

  Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat