Právní novinky

 • zprávy

  Lithuania: Amendments to the Labour Code enter into force in stages

  The first part of the legislative package came into force on 1 August 2022. Others will follow in the coming months.

  Více

 • zprávy

  “Energy efficiency first!”, origin of natural gas and more: new energy package in Latvia

  Latvia adopts a series of laws in the energy sector.

  Více

 • zprávy

  Lithuania: Gamechanger for cross-border employee leasing?

  Since 1 August 2022, employees from third countries can once again be hired as temporary employees in Lithuanian companies.

  Více

 • zprávy

  Je možné z obchodních smluv vypustit zákonnou úpravu odstoupení od smlouvy?

  Rozsudek NS ze dne 29.03.2022 sp. zn. 23 Cdo 2637/2020 ujasnil, že se od obecné úprava odstoupení od smlouvy dá smluvně odchýlit a sjednání účinku odstoupení od smlouvy je čistě dispozitivního charakteru.

  Více

 • zprávy

  V případě existence vad při převzetí předmětu nájmu je možné od smlouvy o nájmu odstoupit

  Podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 4. 4. 2022 sp. zn. 26 Cdo 2177/2021 je možné nepřevzít pronajímané nebytové prostory pro vady vylučující jejich řádné užívání a současně odstoupit od nájemní smlouvy. Občanský zákoník přitom počítá pouze s výpovědí jako jednoho z možného způsobu ukončení nájemní smlouvy.

  Více

 • Odebírejte náš newsletter

  Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat