Profil
Associate
anglický, rumunský
soulad s právními předpisy, Předinsolvenční restrukturalizace dluhů, ŘEŠENÍ SPORŮ, Mediace a alternativní řešení sporů (ADR), PRACOVNÍ PRÁVO, Employment contracts, remuneration and retirement benefits, Ochrana osobních údajů, Pracovněprávní spory, Přechody zaměstnanců při M&A transakcích, Ostatní regulovaná odvětví, Obchodní smlouvy
Rumunsko
Články
Romania: Substantial amendments to Romanian fiscal law
Romania: Substantial amendments to Romanian fiscal law