Profil
Associate
soulad s právními předpisy, Hospodářská soutěž a kartelové právo, Předinsolvenční restrukturalizace dluhů, NEMOVITOSTI, ŘEŠENÍ SPORŮ, soudní řešení sporů, Mediace a alternativní řešení sporů (ADR), PRACOVNÍ PRÁVO, Employment contracts, remuneration and retirement benefits, Ochrana osobních údajů, Kolektivní vyjednávání, Termination of employment, mass redundancies, Pracovněprávní spory, Přechody zaměstnanců při M&A transakcích, LIFE SCIENCE & FARMACEUTICKÉ PRÁVO, Výživové doplňky (hraniční přípravky), Ostatní regulovaná odvětví, Doprava a logistika, Obchodní smlouvy, IP, IT AND DATA PROTECTION
anglický, rumunský
Rumunsko
Články
Romania: Substantial amendments to Romanian fiscal law
Romania: Substantial amendments to Romanian fiscal law
Romania: Substantial amendments to Romanian fiscal law
Romania: Substantial amendments to Romanian fiscal law