Profil
Senior Associate
anglický, italský, rumunský
KORPORÁTNÍ PRÁVO, FÚZE A AKVIZICE, korporátní, fúze a akvizice, soulad s právními předpisy, Joint Ventures, INSOLVENCE A RESTRUKTURALIZACE, Předinsolvenční ochrana práv věřitelů, Předinsolvenční restrukturalizace dluhů, Conducting cases in public courts and before arbitration tribunals, dispute resolution, Energetické instalace, ŘEŠENÍ SPORŮ, Tuzemská arbitráž, soudní řešení sporů, Mediace a alternativní řešení sporů (ADR), Employment contracts, remuneration and retirement benefits, Ochrana osobních údajů, Kolektivní vyjednávání, Termination of employment, mass redundancies, Pracovněprávní spory, Ostatní regulovaná odvětví, Obchodní smlouvy

July/August 2009 – Regelungen im Catering-Bereich, Debizz Deutschsprachiges Wirtschaftsmagazin in Rumänien

Rumunsko
Články
Romania: Webinar on GDPR
Romania: Webinar on GDPR