Profil
Senior Associate
INSOLVENCE A RESTRUKTURALIZACE, ŘEŠENÍ SPORŮ, Mezinárodní arbitráž, Tuzemská arbitráž, soudní řešení sporů, Mediace a alternativní řešení sporů (ADR), PRACOVNÍ PRÁVO
český, anglický, estonský, francouzský, německý, polský, ruský

Various publications on European and Czech consumer law, on Czech labour law, on Czech insolvency law, on minority protection in Europe, especially the Baltic States

Česká republika

University Viadrina in Frankfurt / Oder (Germany) (Dr.iur)
dissertation on European and Polish Consumer Law (published in 2001)
University of Tübingen and Berlin (Germany), Law Faculty

Brandenburg Bar Association
Česká advokátní komora (Czech Bar Association)
Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde e.V. (DGO, German Association for Eastern European Studies)

Články
Stručný přehled o dědickém právu v České republice
Stručný přehled o dědickém právu v České republice
Společenství dědiců a evr. dědická osvědčení (EDO): nové aplikační problémy evr. nařízení o dědictví (EU č. 650/2012); Právní stížnost u Spolk. soud. dvora k otázce zápisu nemovitostí do EDO
Společenství dědiců a evr. dědická osvědčení (EDO): nové aplikační problémy evr. nařízení o dědictví (EU č. 650/2012); Právní stížnost u Spolk. soud. dvora k otázce zápisu nemovitostí do EDO
Zrušení rozsudku porotního soudu v Altoně (Hamburk) ze 7. listopadu 1935 proti osobě židovského původu bez státní příslušnosti za pokus zneuctění rasy přesně po 88 letech
Zrušení rozsudku porotního soudu v Altoně (Hamburk) ze 7. listopadu 1935 proti osobě židovského původu bez státní příslušnosti za pokus zneuctění rasy přesně po 88 letech
Evropské dědické nařízení č. 650/2012: zamítnuté příslušnosti při smrti v seniorcentrech v jiných EU-zemích
Evropské dědické nařízení č. 650/2012: zamítnuté příslušnosti při smrti v seniorcentrech v jiných EU-zemích
Evropská dědická osvědčení (EDO) v německé a v české praxi: praktické dopady rozhodnutí ESD C-354/21
Evropská dědická osvědčení (EDO) v německé a v české praxi: praktické dopady rozhodnutí ESD C-354/21
Elektronické prodloužení dočasné ochrany ukrajinských uprchlíků v ČR do konce března 2023 (aktualizace)
Elektronické prodloužení dočasné ochrany ukrajinských uprchlíků v ČR do konce března 2023 (aktualizace)
Elektronické prodloužení dočasné ochrany ukrajinských uprchlíků v ČR do konce března 2023
Elektronické prodloužení dočasné ochrany ukrajinských uprchlíků v ČR do konce března 2023
Víza „Vander Elst“ v přeshraničních službách pro ukrajinské uprchlíky
Víza „Vander Elst“ v přeshraničních službách pro ukrajinské uprchlíky
Shrnutí po roce účinnosti nového práva na naturalizaci a reparační naturalizaci v Německu – u Spolkového správního úřadu (BVA) bylo podáno více než 20000 žádostí.
Shrnutí po roce účinnosti nového práva na naturalizaci a reparační naturalizaci v Německu - u Spolkového správního úřadu (BVA) bylo podáno více než 20000 žádostí.
Novela „Lex Ukrajina“ (zákon 175/2022 Sb.) o statusu dočasné ochrany pro ukrajinské uprchlíky je účinná – ale mnoho otázek však zůstává nezodpovězeno
Novela "Lex Ukrajina" (zákon 175/2022 Sb.) o statusu dočasné ochrany pro ukrajinské uprchlíky je účinná – ale mnoho otázek však zůstává nezodpovězeno
Vybrané otázky institutu dočasné ochrany v rozhodnutí EU číslo 382/2022 v českém právu
Vybrané otázky institutu dočasné ochrany v rozhodnutí EU číslo 382/2022 v českém právu
Pravidla pro ukrajinské uprchlíky v zemích EU
Pravidla pro ukrajinské uprchlíky v zemích EU
Německé soudy a Facebook: Povinnost předávat údaje o uživatelích a možnost používat pseudonymy
Německé soudy a Facebook: Povinnost předávat údaje o uživatelích a možnost používat pseudonymy
Jak jsme pomohli získat EU občanství v době po brexitu
Jak jsme pomohli získat EU občanství v době po brexitu
I po 85 letech se dá získat občanství, na které máte nárok
I po 85 letech se dá získat občanství, na které máte nárok
Děti zachráněné sirem Nicholasem Wintonem nemají nárok na český nebo slovenský pas, na německý však ano!
Děti zachráněné sirem Nicholasem Wintonem nemají nárok na český nebo slovenský pas, na německý však ano!
Změny v zákoně o pobytu cizinců a v zákoně o občanských průkazech v České republice
Změny v zákoně o pobytu cizinců a v zákoně o občanských průkazech v České republice
Liberalizace německého zákona o státním občanství vstoupila v platnost
Liberalizace německého zákona o státním občanství vstoupila v platnost
Volební právo Němců a Čechů žijících v zahraničí na podzim 2021
Volební právo Němců a Čechů žijících v zahraničí na podzim 2021
Nová pravidla v Německu a v ČR v době slábnoucí pandemie
Nová pravidla v Německu a v ČR v době slábnoucí pandemie
Nové možnosti pro židovské emigranty z Německa a Rakouska a nové překážky pro emigranty z bývalého Československa
Nové možnosti pro židovské emigranty z Německa a Rakouska a nové překážky pro emigranty z bývalého Československa
Český nacionalismus a společný evropských trh: Budou v českých supermarketech brzy k dostání jen české a moravské potraviny?
Český nacionalismus a společný evropských trh: Budou v českých supermarketech brzy k dostání jen české a moravské potraviny?
International Hereditary law in the EU and beyond – ESC in practice
International Hereditary law in the EU and beyond – ESC in practice
Česká republika: Přicestování a vycestování v době koronaviru (aktualizace k 15. 2. 2021)
Česká republika: Přicestování a vycestování v době koronaviru (aktualizace k 15. 2. 2021)
Už dva roky bez apostil v celé EU podle Nařízení (EU) 2016/1191
Už dva roky bez apostil v celé EU podle Nařízení (EU) 2016/1191
Rakouské občanství získají rakouští emigranti a jejich potomci snadno, u německého jsou pokroky, ale je to nadále složité
Rakouské občanství získají rakouští emigranti a jejich potomci snadno, u německého jsou pokroky, ale je to nadále složité
Čeští emigranti a jejich potomci mohou snadno získat české občanství
Čeští emigranti a jejich potomci mohou snadno získat české občanství
Bitva za uznání Evropského dědického osvědčení úspěšně pokračuje.
Bitva za uznání Evropského dědického osvědčení úspěšně pokračuje.
Praxe v navracení německého občanství dle německé ústavy je desítky let protiústavní
Praxe v navracení německého občanství dle německé ústavy je desítky let protiústavní
Omezení vstupu do země a vycestování po ukončení nouzového stavu 18. května 2020 a od 15. června 2020
Omezení vstupu do země a vycestování po ukončení nouzového stavu 18. května 2020 a od 15. června 2020
Další změna pravidel pro cestování v době nouzového stavu
Další změna pravidel pro cestování v době nouzového stavu
Pravidla pro cestování pendlerů v době pandemie koronaviru
Pravidla pro cestování pendlerů v době pandemie koronaviru
Plánované zpřísnění zákona o státním občanství – cizinci musí častěji prokazovat bezúhonnost
Plánované zpřísnění zákona o státním občanství - cizinci musí častěji prokazovat bezúhonnost
Novinky ve světě EDO: vítězství v Praze, vyhrané odvolání v Olomouci a novela katastrální vyhlášky od 1. 1. 2020
Novinky ve světě EDO: vítězství v Praze, vyhrané odvolání v Olomouci a novela katastrální vyhlášky od 1. 1. 2020
Boj o evropská dědická osvědčení pokračuje v Olomouci a v Lucemburku
Boj o evropská dědická osvědčení pokračuje v Olomouci a v Lucemburku
Bez trvalého pobytu v Německu? Nebo v Česku?
Bez trvalého pobytu v Německu? Nebo v Česku?
Naturalization for descendants of Nazi persecution victims pursuant to Art. 116 (2) of Germany’s Basic Law
Naturalization for descendants of Nazi persecution victims pursuant to Art. 116 (2) of Germany's Basic Law
Lepší ochrana zaměstnanců díky změně směrnice
Lepší ochrana zaměstnanců díky změně směrnice
Nová judikatura rakouského Nejvyššího soudního dvora k evropskému dědickému osvědčení
Nová judikatura rakouského Nejvyššího soudního dvora k evropskému dědickému osvědčení
Zápis pozemků do evropského dědického osvědčení z Německa
Zápis pozemků do evropského dědického osvědčení z Německa
ESLP: Žádná neomezená kontrola soukromé internetové komunikace na pracovišti
ESLP: Žádná neomezená kontrola soukromé internetové komunikace na pracovišti
Ztráta volebního práva Němců žijících v zahraničí v nadcházejících volbách do Spolkového sněmu?
Ztráta volebního práva Němců žijících v zahraničí v nadcházejících volbách do Spolkového sněmu?
Změny insolvenčního zákona k 1. červenci 2017
Změny insolvenčního zákona k 1. červenci 2017
Informační databáze o bonitě a důvěryhodnosti spotřebitele
Informační databáze o bonitě a důvěryhodnosti spotřebitele
Alternativní řešení spotřebitelských sporů
Alternativní řešení spotřebitelských sporů
Sjednocení insolvenčního práva
Sjednocení insolvenčního práva
Německá minimální mzda komplikuje podnikání
Německá minimální mzda komplikuje podnikání
Výkon rozhodnutí po transsilvánsku?
Výkon rozhodnutí po transsilvánsku?
Spor o poplatky za hypoteční úvěry
Spor o poplatky za hypoteční úvěry