Profil
Partner
NEMOVITOSTI, Commercial, manufacturing and service industry real estate users, Private equity, institutional investors and funds, Nákup a prodej, Planning & zoning, land use and building regulations, infrastruktura, Správa nemovitostí a pronájmy, Restrukturalizace nemovitostních projektů, PRACOVNÍ PRÁVO, Podnikání a vysílání zaměstnanců do zahraničí, Employment contracts, remuneration and retirement benefits, Kolektivní vyjednávání, Termination of employment, mass redundancies, Pracovněprávní spory, Přechody zaměstnanců při M&A transakcích
anglický, rumunský
Rumunsko
Články
Romania: Teleworking during the state of alert
Romania: Teleworking during the state of alert
Romania: Teleworking during the state of alert
Romania: Teleworking during the state of alert