bnt attorneys at law - Legal advice on Corporate Law and M&A
KOMPETENCE

Life Sciences & Pharma

Life Sciences & Pharma patří k silně regulovaným oborům. Pomáháme našim klientům zorientovat se a bezpečně je provádíme složitým prostředím.

Naši klienti z oboru Life Sciences & Pharma chtějí zpravidla proměnit své vědecké objevy či citlivé výsledky výzkumu v tržní produkty. Často jde o vazbu na oblast zdravotnictví a poskytování zdravotnických služebí, lékařství, nebo na farmaceutický a potravinářský průmysl. Během tohoto procesu Klientům poskytujeme našim klientům právní doporučení k obchodním, prodejním a marketingovým modelům či právní poradenství zaměřené na smlouvy o spolupráci mezi specializovanými odborníky a průmyslem, licence, příslušná povolení a certifikáty.

Podporujeme klienty ve zvládání všech regulatorních záležitostí v jejich každodenním byznysu a zastupujeme je při jednáních s veřejnou správou a soudy. Navíc přejímáme za klienta odpovědnost v klíčových otázkách hospodářské soutěže, compliance a vad výrobků.

Studie

V návaznosti na naše klíčové kompetence poskytujeme zdarma ke stažení naše vlastní studie, informace o právním prostředí, analýzy a informace o trhu v daných zemích.
Naše studie a novinky k tématu Life Sciences & Pharma

Služby

  • Zdravotnické právo
  • Poskytování zdravotnických služeb
  • Farmaceutické právo
  • Zdravotnické prostředky
  • Biotechnologie
  • Výživové doplňky (hraniční přípravky)
  • Potravinářské právo
  • Odpovědnost za lékařské pochybení

Practice Group Team of Life Sciences & Pharma

Practice Group Legal News