Profile
Senior Associate
Compliance, Conducting cases in public courts and before arbitration tribunals, dispute resolution, ROZWIĄZYWANIE SPORÓW, Spory sądowe, Mediacja i inne pozasądowe metody rozwiązywania sporów, Ochrona danych, Inne regulowane gałęzie gospodarki, Umowy w obrocie godpodarczym
Angielski, Włoski, Rumuński

July/August 2009 – Regelungen im Catering-Bereich, Debizz Deutschsprachiges Wirtschaftsmagazin in Rumänien

Rumunia
Artykuły
Romania: Webinar on GDPR
Romania: Webinar on GDPR