Profile
Associate
Angielski, Niemiecki, Słowacki
Prawo spółek, M&A, Compliance, Prawo konkurencji i antymonopolowe, Prawne obowiązki organów i wspólników spółki w kryzysie, Conducting cases in public courts and before arbitration tribunals, dispute resolution, ROZWIĄZYWANIE SPORÓW, Międzynarodowy arbitraż, Arbitraż Krajowy, Spory sądowe, Mediacja i inne pozasądowe metody rozwiązywania sporów, Regulacje prawne w gospodarce, Regulacje międzynarodowe i unijne, Prawo morskie i transportowe, Inne regulowane gałęzie gospodarki, Transport i logistyka, Umowy w obrocie godpodarczym

„Münchener Kommentar zum Straßenverkehrsrecht: StVR, Band 3: Internationales Straßenverkehrsrecht”, C.H.BECK, 2019 (Beitrag über die Slowakei)

Słowacja

Comenius University in Bratislava, Slovakia (Mgr.)
Friedrich-Alexander University Erlangen-Nuremberg, Germany (LL.M.)

Slovenská advokátska komora (Slovak Bar Association)