Profile
Associate
Angielski, Niemiecki, Słowacki
CORPORATE ORAZ M&A, Compliance, Projekty Joint Venture, Instalacje Energetyczne, ROZWIĄZYWANIE SPORÓW, Międzynarodowy arbitraż, Arbitraż Krajowy, Mediacja i inne pozasądowe metody rozwiązywania sporów, Zarządzanie ryzykiem i konfliktami
Słowacja

Comenius University in Bratislava, Slovakia (Mgr., JUDr.)

Slovenská advokátska komora (Slovak Bar Association)

Artykuły
Slovak Republic – sale of critical infrastructure companies
Slovak Republic - sale of critical infrastructure companies