Profile
Associated Partner
CORPORATE ORAZ M&A, Prawo spółek, UPADŁOŚĆ I RESTRUKTURYZACJA, Ochrona praw pożyczkodawcy przed upadłością pożyczkobiorcy, Zabezpieczenia odporne na upadłość, Reprezentacja pożyczkodawców w postępowaniu upadłościowym, Prawne obowiązki organów i wspólników spółki w kryzysie, ROZWIĄZYWANIE SPORÓW, Spory sądowe, Finanse i podatki, Podatki i cło
Angielski, Niemiecki, Węgierski
Węgry

Eötvös Loránd University Faculty of Law (Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar), Hungary (dr.)

Budapesti Ügyvédi Kamara

Artykuły
EKAER amended as of October
EKAER amended as of October
EKAER goes live as of 1st March
EKAER goes live as of 1st March
EKAER in force in Hungary as of 1 January 2015
EKAER in force in Hungary as of 1 January 2015