Profile
Partner
CORPORATE ORAZ M&A, Prawo spółek, M&A, Compliance, Projekty Joint Venture, Prywatyzacja, Prawo konkurencji i antymonopolowe, ROZWIĄZYWANIE SPORÓW, Międzynarodowy arbitraż, Arbitraż Krajowy, Spory sądowe, Mediacja i inne pozasądowe metody rozwiązywania sporów, Zarządzanie ryzykiem i konfliktami
Angielski, Niemiecki, Polski

Wrogie przejęcia pracowników, Dziennik Gazeta Prawna 11.03.2011
Wpis oddziału to tylko potwierdzenie, Dziennik Gazeta Prawna 22.02.2011
Kupujący może odstąpić od umowy z powodu wad nabytej rzeczy, Dziennik Gazeta Prawna 21.12.2010
Kiedy można zawiesić w czynnościach członka zarządu spółki kapitałowej, Dziennik Gazeta Prawna 19.10.2010
Zakres dopuszczalnego monitoringu pracowników przez pracodawcę, Dziennik Gazeta Prawna 15.10.2010
Sąd może zasądzić odpowiednią kwotę tytułem zwrotu nakładów, Dziennik Gazeta Prawna 05.10.2010
Ograniczone prawa mniejszościowe akcjonariusza, Dziennik Gazeta Prawna 06.07.2010
Kiedy wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością otrzyma dywidendę, Dziennik Gazeta Prawna 22.06.2010

Polska

University of Warsaw, Poland (M.A. in Law)

Izba Adwokacka w Warszawie (Warsaw Bar Association)
Deutsch-Polnische Industrie- und Handelskammer, AHK Polen (Polish-German Chamber of Industry and Commerce, AHK Poland)

Literature
Jogging
Travels

Artykuły
Webinar: Klauzule siły wyższej – w pigułce
Webinar: Klauzule siły wyższej - w pigułce
Nowe prawo holdingowe już niedługo. Co to oznacza dla wspólników mniejszościowych?
Nowe prawo holdingowe już niedługo. Co to oznacza dla wspólników mniejszościowych?
Ułatwienia w działalności grup spółek tzw. holdingów w Polsce
Ułatwienia w działalności grup spółek tzw. holdingów w Polsce
Szczególne przepisy wprowadzone w związku z COVID-19 unowocześniły prawo spółek
Szczególne przepisy wprowadzone w związku z COVID-19 unowocześniły prawo spółek
Wreszcie łatwiej się będzie porozumieć wspólnikom polskiej spółki z o.o.
Wreszcie łatwiej się będzie porozumieć wspólnikom polskiej spółki z o.o.
PPK – dobrowolność czy obowiązek dla firm?
PPK – dobrowolność czy obowiązek dla firm?
W 2019 powstanie rejestr beneficjentów rzeczywistych spółek
W 2019 powstanie rejestr beneficjentów rzeczywistych spółek
Czy Agencja Nieruchomości Rolnych zacznie przymusowo skupować polskie spółki?
Czy Agencja Nieruchomości Rolnych zacznie przymusowo skupować polskie spółki?
Nowa interpretacja przepisów o ustanawianiu prokury łącznej
Nowa interpretacja przepisów o ustanawianiu prokury łącznej
Road over railway in Radom
Road over railway in Radom
Modernization of sewers in “Tricity”
Modernization of sewers in “Tricity”
Zmiany w prawie konkurencji w 2014?
Zmiany w prawie konkurencji w 2014?