Profile
Partner
Czeski, Angielski, Niemiecki
CORPORATE ORAZ M&A, Prawo spółek, M&A, Compliance, Projekty Joint Venture, Prywatyzacja, Prawo konkurencji i antymonopolowe, UPADŁOŚĆ I RESTRUKTURYZACJA, Ochrona praw pożyczkodawcy przed upadłością pożyczkobiorcy, Zabezpieczenia odporne na upadłość, Reprezentacja pożyczkodawców w postępowaniu upadłościowym, Restrukturyzacja zobowiązań, Prawne obowiązki organów i wspólników spółki w kryzysie, Ochrona kapitału, Odpowiedzialność solidarna w ramach grupy kapitałowej, Podmioty faktycznie zarządzające-cechy i ryzyka, Nabycie spółek o słabej kondycji finansowej

Various publications regarding Czech corporate and energy law

Czechy

Charles University in Prague, Law Faculty (Mgr.)
University of Passau (Germany), Law Faculty

Česká advokátní komora (Czech Bar Association
DTIHK (German-Czech Chamber of Commerce)
HST Chamber of Commerce Switzerland – Czech Republic