Profile
Associate
Angielski, Niemiecki, Słowacki
CORPORATE ORAZ M&A, Prawo spółek, M&A, Projekty Joint Venture, Prawo konkurencji i antymonopolowe, Spory sądowe, Employment contracts, remuneration and retirement benefits, Ochrona danych, Termination of employment, mass redundancies, Spory pracownicze, Zmiana pracodawcy w ramach połączenia spółek, LIFE SCIENCES & PHARMA, Zdrowie, Medycyna, Produkty farmaceutyczne, Produkty medyczne, Biotechnologia, Suplementy diety, Regulacje artykułów spożywczych, Regulacje prawne w gospodarce, Technologie informacyjne i komunikacja, Własność intelektualna, Regulacje międzynarodowe i unijne, Media, advertising and entertainment, Inne regulowane gałęzie gospodarki, Zamówienia publiczne i PPP, Transport i logistyka, Food, beverages and tobacco, Umowy w obrocie godpodarczym

„Právny rozmer opakovaného použitia jednorazovej zdravotníckej pomôcky” (Reprocessing of single-use medical devices), published in the professional journal Sestra, issue 11-12/2019

Słowacja

The Trnava University in Trnava, Slovakia (Mgr.)

Slovenská advokátska komora (Slovak Bar Association)

Artykuły
EU imposes new sanctions on Russia
EU imposes new sanctions on Russia
Slovakia: Notification of food supplements
Slovakia: Notification of food supplements
Life&Science news: Green light for purchase and sale of CBD products in Slovakia
Life&Science news: Green light for purchase and sale of CBD products in Slovakia
Green light for reprocessing single-use medical devices in the EU?
Green light for reprocessing single-use medical devices in the EU?
Practical guidance for manufacturers of MDs – Hard and Soft Transition periods for CE Certificates of Conformity
Practical guidance for manufacturers of MDs – Hard and Soft Transition periods for CE Certificates of Conformity
Why are so many cases of a Supplementary Protection Certificate (“SPC”) of a medicinal product ending before the ECJ?
Why are so many cases of a Supplementary Protection Certificate (“SPC”) of a medicinal product ending before the ECJ?
Unauthorized re-posting of a publicly accessible photo on a website can infringe the rights of the photographer
Unauthorized re-posting of a publicly accessible photo on a website can infringe the rights of the photographer
“Controversial” copyright directive passed
“Controversial” copyright directive passed
The amendment of the act on the prevention of money laundering and terrorist financing introduces several new obligations for obliged entities.
The amendment of the act on the prevention of money laundering and terrorist financing introduces several new obligations for obliged entities.
eHealth – implementation in CEE and protecting „sensitive” patient data
eHealth – implementation in CEE and protecting "sensitive" patient data
Online sales of Rx-medicinal products
Online sales of Rx-medicinal products
Labour Code amendment passed. How will it impact employers?
Labour Code amendment passed. How will it impact employers?
Business Registers Interconnection System – BRIS
Business Registers Interconnection System – BRIS