Profile
Associate
Angielski, Niemiecki, Słowacki
CORPORATE ORAZ M&A, Prawo spółek, M&A, Projekty Joint Venture, Prawo konkurencji i antymonopolowe, Spory sądowe, Employment contracts, remuneration and retirement benefits, Ochrona danych, Termination of employment, mass redundancies, Spory pracownicze, Zmiana pracodawcy w ramach połączenia spółek, LIFE SCIENCES & PHARMA, Zdrowie, Medycyna, Produkty farmaceutyczne, Produkty medyczne, Biotechnologia, Suplementy diety, Regulacje artykułów spożywczych, Regulacje prawne w gospodarce, Technologie informacyjne i komunikacja, Własność intelektualna, Regulacje międzynarodowe i unijne, Media, advertising and entertainment, Inne regulowane gałęzie gospodarki, Zamówienia publiczne i PPP, Transport i logistyka, Food, beverages and tobacco, Umowy w obrocie godpodarczym

„Právny rozmer opakovaného použitia jednorazovej zdravotníckej pomôcky” (Reprocessing of single-use medical devices), published in the professional journal Sestra, issue 11-12/2019

Słowacja

The Trnava University in Trnava, Slovakia (Mgr.)

Slovenská advokátska komora (Slovak Bar Association)

Artykuły
Life&Science news: Green light for purchase and sale of CBD products in Slovakia
Life&Science news: Green light for purchase and sale of CBD products in Slovakia