Profil
Advokátní koncipient
anglický, francouzský, polský
INSOLVENCE A RESTRUKTURALIZACE, Předinsolvenční ochrana práv věřitelů, Zajištění proti insolvenci, Předinsolvenční restrukturalizace dluhů, Právní odpovědnost orgánů společnosti a společníků v krizi, Podmínky pro zachování kapitálu, M&A podniků v úpadku, Conducting cases in public courts and before arbitration tribunals, dispute resolution, ŘEŠENÍ SPORŮ, soudní řešení sporů, Mediace a alternativní řešení sporů (ADR), riziko a řízení konfliktů
Polsko

University of Warsaw (MA)

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie (Warsaw Bar Associaton)