Profil
Of Counsel
KORPORÁTNÍ PRÁVO, FÚZE A AKVIZICE, korporátní, fúze a akvizice, soulad s právními předpisy, Joint Ventures, privatizace, Hospodářská soutěž a kartelové právo, INSOLVENCE A RESTRUKTURALIZACE, Předinsolvenční ochrana práv věřitelů, Zajištění proti insolvenci, Zastupování věřitelů v insolvenčním řízení, Předinsolvenční restrukturalizace dluhů, Právní odpovědnost orgánů společnosti a společníků v krizi, Podmínky pro zachování kapitálu, Odpovědnost propojených osob, Předpoklady pro řízení společnosti a zásady zneužití vlivu, M&A podniků v úpadku
český, anglický, německý

Various publications regarding Czech corporate and energy law

Česká republika

Charles University in Prague, Law Faculty (Mgr.)
University of Passau (Germany), Law Faculty

Česká advokátní komora (Czech Bar Association
DTIHK (German-Czech Chamber of Commerce)
HST Chamber of Commerce Switzerland – Czech Republic

Články
Zemětřesení v českém právu
Zemětřesení v českém právu