PPK – dobrowolność czy obowiązek dla firm?

W roku 2020 pracownicze plany kapitałowe (PPK) będą wprowadzane w Polsce w firmach zatrudniających poniżej 250 osób.

PPK to dodatkowy system długoterminowego oszczędzania na emeryturę dla pracowników. W systemie tym składki płacone są zarówno przez pracownika jak i pracodawcę.

System ten jest dobrowolny dla pracowników – każdy z pracowników może zdecydować o przystąpieniu do PPK. Natomiast przedsiębiorca zatrudniający pracowników musi wprowadzić PPK u siebie w firmie. Od tej zasady są wyjątki. PPK nie muszą wprowadzać firmy, w których działają już podobne programy (tak zwane pracownicze programy emerytalne). Od wprowadzania PPK zwolnieni są także mikroprzedsiębiorcy czyli podmioty zatrudniające mniej niż 10 osób, jeśli jednocześnie ich obroty netto lub suma aktywów nie przekroczyły 2 milionów EUR – jeśli u danego mikroprzedsiębiorcy wszyscy zatrudnieni zrezygnują z PPK.    

Od stycznia 2020 PPK zobowiązane są wprowadzić firmy zatrudniające co najmniej 50 osób. 1 lipca 2020 r. to termin wprowadzenia PPK dla firm zatrudniających co najmniej 20 osób. Firmy zatrudniające mniejszą ilość osób mogą z tym zaczekać do 2021 r. Pamiętać jednak trzeba, iż do powyższych liczb osób zatrudnionych wlicza się nie tylko pracowników, ale też niektóre osoby świadczące usługi, a nie będące pracownikami, dla których też należy – tak jak dla pracowników – wprowadzić PPK, jeśli się na to zdecydują.

Wprowadzenie PPK wiąże się dla firm z szeregiem obowiązków administracyjnych – przede wszystkim wyborem zarządzającej instytucji finansowej i zawarciem umowy o zarządzanie oraz zawarciem umów o prowadzenie PPK w imieniu pracowników. Obie te umowy należy zawrzeć w ciągu około 4 miesięcy po dacie wyznaczonej na wprowadzenie PPK. Tak więc na przykład firmy zatrudniające od 50 do 249 osób, dla których termin wprowadzania PPK wyznaczono na 1 stycznia 2020 zawierają te umowy pod koniec kwietnia i na początku maja 2020 r.

Za każdego pracownika, który zdecydował się przystąpić do PPK firma płaci składkę w wysokości 1,5% jego wynagrodzenia – obowiązkowo. Dalsze maksymalnie 2,5% może dopłacić dobrowolnie. Pracownik – o ile decyduje się na PPK wpłaca 2% wynagrodzenia obowiązkowo i do 2% dobrowolnie.

Koszt dla firmy to jednak nie tylko powyższy procent od wynagrodzenia, ale także koszty administracyjne związane z implementacją systemu i jego prowadzeniem, wdrożenia odpowiednich rozwiązań IT i w zakresie HR.  

 

Źródło: Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych, z dnia 4 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215)

 

Zapisz się do newslettera

Klikając 'Zapisz się' wyrażasz zgodę na nasze warunki przetwarzania danych