Profile
Partner
English, German, Polish
CORPORATE AND M&A, Corporate, Mergers & Acquisitions, Compliance, Joint Ventures, Privatization, Competition and anti-trust law, DISPUTE RESOLUTION, International arbitration, Domestic arbitration, Litigation, Mediation and other ADR, Risk And Conflict Management

Wrogie przejęcia pracowników, Dziennik Gazeta Prawna 11.03.2011
Wpis oddziału to tylko potwierdzenie, Dziennik Gazeta Prawna 22.02.2011
Kupujący może odstąpić od umowy z powodu wad nabytej rzeczy, Dziennik Gazeta Prawna 21.12.2010
Kiedy można zawiesić w czynnościach członka zarządu spółki kapitałowej, Dziennik Gazeta Prawna 19.10.2010
Zakres dopuszczalnego monitoringu pracowników przez pracodawcę, Dziennik Gazeta Prawna 15.10.2010
Sąd może zasądzić odpowiednią kwotę tytułem zwrotu nakładów, Dziennik Gazeta Prawna 05.10.2010
Ograniczone prawa mniejszościowe akcjonariusza, Dziennik Gazeta Prawna 06.07.2010
Kiedy wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością otrzyma dywidendę, Dziennik Gazeta Prawna 22.06.2010

Poland

University of Warsaw, Poland (MA)

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie (District Chamber of Attorneys in Warsaw)
Polish-German Chamber of Industry and Commerce

Literature
Jogging
Travels

Articles
Finally, communication between LLC shareholders will be easier
Finally, communication between LLC shareholders will be easier
PPK in Poland – voluntary or obligatory for companies?
PPK in Poland – voluntary or obligatory for companies?
Road over railway in Radom
Road over railway in Radom
Modernization of sewers in “Tricity”
Modernization of sewers in “Tricity”