Zmiany w prawie konkurencji w 2014?

Polska: Rząd planuje uprościć i skrócić procedurę uzyskiwania zgody na koncentrację.

Rząd planuje uprościć i skrócić procedurę uzyskiwania zgody na koncentrację

Rządowy projekt zmian do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów został przygotowany już w połowie 2013 i skierowany do sejmu. Planowane zmiany wejdą w życie najprawdopodobniej w drugiej połowie 2014 roku. Dotyczą one całego szeregu kwestii m.in. kontroli koncentracji, procedury leniency, kontroli i przeszukań u przedsiębiorców, odpowiedzialności osób zarządzających za naruszenia prawa konkurencji w przedsiębiorstwie.

W odniesieniu do procedury kontroli koncentracji planuje się w szczególności podział postępowania na dwie fazy – wzorem prawa unijnego i prawa szeregu państw członkowskich UE.

W przypadkach „niewątpliwych” – według szacunków urzędu dotyczy to ok. 80% wniosków – urząd będzie wydawał decyzję w terminie jednego miesiąca (zamiast dwóch miesięcy, jak obecnie). Tym samym postępowanie zakończy się w pierwszej fazie.

W przypadkach skomplikowanych lub wątpliwych Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów mógłby przedłużyć postępowanie o dalsze 4 miesiące, co powodowałoby rozpoczęcie drugiej fazy.

Wraz z przedłużeniem postępowania uczestnikom powinny być przedstawione zastrzeżenia urzędu odnośnie planowanej koncentracji (potencjalne zagrożenia dla konkurencji) względnie warunki, pod którymi może być udzielona zgoda na dokonanie koncentracji. Przedsiębiorcy będą mieli wtedy możliwość przedstawienia swojego stanowiska – do tej pory zainteresowani dowiadywali się o ewentualnych zastrzeżeniach urzędu dopiero z chwilą wydania negatywnej decyzji.

Chociaż wiele z planowanych zmian spotkało się z krytyką – zwłaszcza w zakresie odpowiedzialności osób zarządzających za naruszenia prawa konkurencji; proponowane zmiany w zakresie postępowania dotyczącego kontroli koncentracji należy w sumie ocenić pozytywnie. Niezależnie od tego, iż postanowienia dotyczące przedłużania postępowania i przedstawienia zastrzeżeń oraz terminy na dokonanie tych czynności mogłyby być określone bardziej precyzyjnie.

W sprawach skomplikowanych czy wątpliwych długość postępowania w praktyce nie powinna się wydłużyć. Obowiązujący obecnie dwumiesięczny termin często jest przekraczany – zwykle urząd zadaje przedsiębiorcom dodatkowe pytania. W wielu prostych wypadkach jest szansa na skrócenie postępowania wraz z wprowadzeniem zmian, a co za tym idzie zostaną zminimalizowane nieuniknione negatywne skutki korporacyjnego „bezkrólewia”.

Źródło: Projekt z 9 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Dominika Wągrodzka
 
 
 
 
Kontakt w Warszawie
Dominika Wągrodzka
Tel.: +48 22 551 25 60
 
 

Zapisz się do newslettera

Klikając 'Zapisz się' wyrażasz zgodę na nasze warunki przetwarzania danych