Profil
Associate
anglický, německý, slovenský
korporátní, fúze a akvizice, soulad s právními předpisy, Hospodářská soutěž a kartelové právo, Právní odpovědnost orgánů společnosti a společníků v krizi, Conducting cases in public courts and before arbitration tribunals, dispute resolution, ŘEŠENÍ SPORŮ, Mezinárodní arbitráž, Tuzemská arbitráž, soudní řešení sporů, Mediace a alternativní řešení sporů (ADR), Průmysl a regulovaná odvětví, Mezinárodní vztahy a EU, Námořní právo a přeprava, Ostatní regulovaná odvětví, Doprava a logistika, Obchodní smlouvy

„Münchener Kommentar zum Straßenverkehrsrecht: StVR, Band 3: Internationales Straßenverkehrsrecht“, C.H.BECK, 2019 (Beitrag über die Slowakei)

Slovensko

Comenius University in Bratislava, Slovakia (Mgr.)
Friedrich-Alexander University Erlangen-Nuremberg, Germany (LL.M.)

Slovenská advokátska komora (Slovak Bar Association)