Profiil
Partner
tšehhi, inglise, saksa
Ühinguõigus ja M&A, Ühinguõigus, Ühinemine ja jagunemine, Järelevalve, Ühisettevõtted, Erastamine, Konkurentsiőigus, Maksejõuetus ja restruktureerimine, Vőlausaldajate őiguste kaitsmine pankrotilähedases olukorras, Kindlad tagatised ka pankroti korral, Vőlausaldajate esindamine pankrotimenetluses, Pankrotieelne vőlgade ümberstruktureerimine, Raskustes äriühingute juhtimisorganite ja omanike seadusega sätestatud kohustused, Kapitali säilivuse pőhimőtted, Ühine vastutus kontserni siseselt, Ohustavate meetmete eeldused ning reaalne ärijuhtimine, Raskustes ettevőtte ülevőtmine

Various publications regarding Czech corporate and energy law

Tšehhi

Charles University in Prague, Law Faculty (Mgr.)
University of Passau (Germany), Law Faculty

Česká advokátní komora (Czech Bar Association
DTIHK (German-Czech Chamber of Commerce)
HST Chamber of Commerce Switzerland – Czech Republic

Artiklid
Sea change in Czech law
Sea change in Czech law