Profile
Partner
PRÁVO OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ a M&A, Právo obchodných spoločností, M&A, Compliance, Joint Ventures, Súťažné a protimonopolné právo, Zákonné povinnosti orgánov spoločnosti a spoločníkov v krízovej situácii, Správa majetku, Predpoklady a riziká de-facto správy, M&A spoločností s finančnými problémami, NEHNUTEĽNOSTI, Commercial, manufacturing and service industry real estate users, Nákup a predaj, Green Field Investície, Správa Nehnuteľností & Prenájom, Reštrukturalizácia realitných projektov, PRACOVNÉ PRÁVO, Employment contracts, remuneration and retirement benefits, Ochrana osobných údajov, Kolektívne vyjednávanie, Termination of employment, mass redundancies, Pracovnoprávne spory, Prechod práv a povinností zamestnancov v súvislosti s M&A transakciami
Anglický, Francúzsky, Rumunský
Rumunsko
Články
Romania: Clarifications in the light of new rules on sale of agricultural land located outside built-up areas
Romania: Clarifications in the light of new rules on sale of agricultural land located outside built-up areas
Romania: Clarifications in the light of new rules on sale of agricultural land located outside built-up areas
Romania: Clarifications in the light of new rules on sale of agricultural land located outside built-up areas
Romania: Webinar: Mobbing at the workplace. Practical aspects for employers
Romania: Webinar: Mobbing at the workplace. Practical aspects for employers
Romania: Clarifications in the light of new rules on sale of agricultural land located outside built-up areas
Romania: Clarifications in the light of new rules on sale of agricultural land located outside built-up areas