Profile
Partner
Anglický, Nemecký, Lotyšský, Ruský
PRÁVO OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ a M&A, Právo obchodných spoločností, M&A, Súťažné a protimonopolné právo, Tuzemská arbitráž, Zastupovanie v Súdnych Sporoch, PRACOVNÉ PRÁVO, Employment contracts, remuneration and retirement benefits, Ochrana osobných údajov, Termination of employment, mass redundancies, Pracovnoprávne spory, Prechod práv a povinností zamestnancov v súvislosti s M&A transakciami, Priemysel a regulované odvetvia
Lotyšsko

University of Latvia, Latvia (LLB)
Riga Graduate School of Law, Latvia (LLM)
University of Bonn, Germany (MES)

Články
Ban on unfair retailer practices in relations with suppliers in Latvia
Ban on unfair retailer practices in relations with suppliers in Latvia
Comprehensive regulation for interim protection in civil proceedings
Comprehensive regulation for interim protection in civil proceedings
Changes to Latvian construction process regulations
Changes to Latvian construction process regulations
Latvia gets ready for the GDPR
Latvia gets ready for the GDPR
Micro-enterprise Tax Law Reforms
Micro-enterprise Tax Law Reforms
Competition Law changes
Competition Law changes
Ban on unfair retailer practices in relations with suppliers in Latvia
Ban on unfair retailer practices in relations with suppliers in Latvia