Ważne zmiany w prawie budowlanym

Polska: Długo oczekiwane zmiany w prawie budowlanym weszły w życie

Ostatnie zmiany w prawie budowlanym wprowadzają ważne nowe regulacje po 6-miesięcznym vacatio legis.

Zmiany te zostały zaplanowane na długo przed pandemią, ale w pewnym stopniu odpowiadają na bieżące, nadzwyczajne potrzeby, zwłaszcza potrzebę uproszczenia procedur, zmniejszenia obciążeń i zmniejszenia powodów do karania inwestorów i właścicieli działek. W szczególności nowe przepisy mają na celu znaczne uproszczenie procesu budowy oraz zwolnienie inwestorów i właścicieli nieruchomości z pewnych obowiązków.

Najważniejsze zmiany obejmują:

  • nowe składowe projektu budowlanego (uproszczenie go),
  • zakaz stwierdzenia nieważności pozwolenia na budowę już po 5 latach od doręczenia lub ogłoszenia decyzji,
  • uproszczona procedura legalizacji niektórych samowoli budowlanych (częściowo bez opłat legalizacyjnych),
  • zdjęcie wymogu pozwolenia na budowę w przypadku instalacji bankomatów, paczkomatów i innych małych automatów i stacji do ładowania aut elektrycznych.

Projekt budowlany podzielony jest teraz na następujące trzy części (zamiast jednego dokumentu o mieszanej treści, którym był wcześniej):

1) projekt zagospodarowania działki lub terenu,

2) projekt architektoniczno-budowlany,

3) projekt techniczny.

Organ wydający pozwolenie będzie teraz uprawniony do wyrażania zgody na pewne zmiany w projekcie, a nawet odstępstwo od wymagań technicznych, w ściśle określonych przypadkach, również po wydaniu pozwolenia na budowę (ale przed wydaniem pozwolenia na zmianę).

Znacznym uproszczeniem formalności jest też to, że ustawodawca nie wymaga już stosowania ujednoliconego wzoru decyzji o pozwoleniu na budowę. Teraz pozwolenie musi być po prostu zgodne z ogólnymi zasadami kodeksu postępowania administracyjnego (odnoszącymi się do wszelkiego rodzaju decyzji) oraz z przepisami prawa budowlanego. Minister nie będzie już jednak wydawał (i co jakiś czas zmieniał) ścisłego wzoru samej decyzji.

 

ŹródłoUstawa o zmianie ustawy – prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 lutego 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 471)

 

Zapisz się do newslettera

Klikając 'Zapisz się' wyrażasz zgodę na nasze warunki przetwarzania danych