Profil
Senior Associate
český, anglický
fúze a akvizice, Joint Ventures, NEMOVITOSTI, Nákup a prodej, Planning & zoning, land use and building regulations, Správa nemovitostí a pronájmy
Česká republika

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (Mgr.)

Česká advokátní komora

Články
Nejvyšší soud ČR rozšířil možnosti obrany proti černé stavbě
Nejvyšší soud ČR rozšířil možnosti obrany proti černé stavbě
Pravidla a omezení k vzájemnému předkupnímu právu vlastníků staveb a vlastníků pozemků pod těmito stavbami
Pravidla a omezení k vzájemnému předkupnímu právu vlastníků staveb a vlastníků pozemků pod těmito stavbami
Nejvyšší soud potvrdil, že ochrana rodinné domácnosti je na prvním místě
Nejvyšší soud potvrdil, že ochrana rodinné domácnosti je na prvním místě
Další klacek pod nohy pronajímatelům nemovitostí. Proč NS odmítá dobrovolnou dohodu?
Další klacek pod nohy pronajímatelům nemovitostí. Proč NS odmítá dobrovolnou dohodu?
Povolený způsob zajištění proti insolvenci zhotovitele
Povolený způsob zajištění proti insolvenci zhotovitele
Ohrožuje aktuální rozhodnutí NS právo nájemce na slevu z nájmu?
Ohrožuje aktuální rozhodnutí NS právo nájemce na slevu z nájmu?
Závazná stanoviska pro účely zjednodušujících postupů podle stavebního zákona
Závazná stanoviska pro účely zjednodušujících postupů podle stavebního zákona
Notářské zápisy se svolením k přímé vykonatelnosti a jejich úskalí
Notářské zápisy se svolením k přímé vykonatelnosti a jejich úskalí
Konec námitkám systémové podjatosti?
Konec námitkám systémové podjatosti?
Finanční správa naděluje, aneb DPH se do základu daně z nabytí nemovitých věcí nezahrnuje
Finanční správa naděluje, aneb DPH se do základu daně z nabytí nemovitých věcí nezahrnuje
Archivace elektronické úřední desky
Archivace elektronické úřední desky
Oznamování pasivní korupce
Oznamování pasivní korupce
Evropské dědické osvědčení
Evropské dědické osvědčení
Vznik nároku na zaplacení ceny díla
Vznik nároku na zaplacení ceny díla
Běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu
Běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu
Výhrada vlastnictví stroje
Výhrada vlastnictví stroje