Vyhnite sa spoločnému „konaniu“ konateľa s prokuristom

Slovensko: Podpisuje vo Vašej spoločnosti zmluvy konateľ spoločne s prokuristom?

Podpisuje vo Vašej spoločnosti zmluvy konateľ spoločne s prokuristom? Nemeckí podnikatelia, ktorí na Slovensku pôsobia prostredníctvom svojich dcérskych spoločností, majú často záujem práve o kombináciu „zastupovania“ spoločnosti konateľom spoločne s prokuristom. Oba právne systémy rozlišujú medzi konaním v mene spoločnosti a zastupovaním spoločnosti, rozdielne však vnímajú možnosť ich kombinovania.

V mene spoločnosti koná jedine jej konateľ, ktorého treba vnímať ako samotnú spoločnosť resp. fyzického nositeľa vôle právnickej osoby. Naopak, prokúra je špeciálnym typom zákonného splnomocnenia. V zmysle právnej teórie prokurista uskutočňuje právne úkony za spoločnosť ako jej zástupca, predstavuje teda samostatný medzičlánok medzi spoločnosťou a jej zmluvnými partnermi.  

Na základe rozdielneho postavenia konateľa a prokuristu takéto kombinované „zastupovanie“ spoločnosti nie je v súlade so slovenským právnym poriadkom. Tento právny názor si v ostatných rokoch osvojili aj slovenské súdy. 

Napriek tomu stále existujú spoločnosti, ktoré majú platne zapísaný zmiešaný spôsob konania v obchodnom registri. Ak k nim patríte, odporúčame Vám oddeliť konanie v mene spoločnosti konateľmi od zastupovania spoločnosti prokuristami čo najskôr, aby ste sa vyhli prípadnej neplatnosti zmlúv, ktoré by Vaša spoločnosť podpísala konateľom spoločne s prokuristom.


Odoberať Newsletter

Stlačením 'Odoberať' súhlasíte s Podmienkami spracovania osobných údajov.