Reorientácia USA v boji proti korupcii

Slovensko: V uplynulých rokoch došlo k zásadnému posunu vpred v implementácii compliance programov v USA ako aj v mnohých krajinách EÚ.

Najpravdepodobnejšou príčinou je, že Zákon o zahraničných korupčných praktikách (FCPA) umožňuje americkému Ministerstvu spravodlivosti (DOJ) a Komisii pre cenné papiere a burzu USA (SEC) globálne postihy za korupčné správanie voči zahraničným verejným činiteľom.

DOJ a SEC majú právomoci voči nasledovným osobám:

– americkí alebo neamerickí emitenti, ktorí sú povinní podávať správy na základe FCPA, a americkí občania, štátni príslušníci, rezidenti a právnické osoby, pri:

  • akejkoľvek medzištátnej transakcii na podporu úplatkov zahraničnému verejnému činiteľovi (napr. e-mail, textová správa do USA, v zásade môže byť problematický akýkoľvek kontakt s USA);
  • úplatky alebo úkony na podporu takýchto platieb, vykonané kdekoľvek na svete;

– zahraničné právnické osoby a jednotlivci, ak sa budú podieľať na akomkoľvek úkone na podporu úplatku v USA

Hranice tejto rozsiahlej právomoci zatiaľ neboli komplexne otestované, keďže väčšina vyšetrovaných spoločností spor radšej urovná, než by vyskúšala šťastie pred súdmi. Ak má teda spoločnosť pri obchodnom styku akékoľvek prepojenie na USA, DOJ a SEC môžu využiť svoju právomoc a začať s vyšetrovaním.

Následky vyšetrovania môžu byť veľmi závažné, či už pre spoločnosť, alebo pre jednotlivcov. Nedávne výsledky činnosti DOJ a SEC naznačujú, že sa v súčasnosti zmenila ich cieľová skupina na jednotlivcov, ktorí spôsobili pochybenia v spoločnosti. „Naša politika je v súčasnosti taká, že ak spoločnosť chce získať kredit za spoluprácu, musí identifikovať všetky osoby zapojené do nekalého konania, bez ohľadu na ich pozíciu, status alebo dĺžku trvania ich práce pre spoločnosť, a poskytnúť všetky relevantné informácie o ich nevhodnom správaní“, povedala Sally Quillian Yates, zástupkyňa ministra spravodlivosti.
DOJ a SEC plánujú zamerať sa na začiatku vyšetrovania na jednotlivcov, a následne začať aj vyšetrovanie spoločnosti. Cieľom je však vždy identifikácia vinníkov.
Dôsledky pre spoločnosti zahŕňajú vysoké pokuty (Siemens – 800 mil. USD, Avon – 135 mil. USD), náklady na vyšetrovanie, stratu produktivity a v neposlednom rade aj stratu dobrého mena a pokles hodnoty akcií. Okrem civilnoprávnych dôsledkov môžu jednotlivci čeliť aj trestnému stíhaniu (môže sa vzťahovať aj na osoby, ktoré nie sú americkými občanmi).
Široká právomoc FCPA voči zahraničným právnickým osobám a jednotlivcom je veľmi závažná skutočnosť, ktorá môže spôsobiť obrovské problémy. Oboznámenie sa s týmto predpisom je teda nanajvýš dôležité.

Odoberať Newsletter

Stlačením 'Odoberať' súhlasíte s Podmienkami spracovania osobných údajov.