Zmeny v Obchodnom zákonníku – Čo nás čaká a čo nás neminie?

V pripomienkovom konaní je ďalší návrh novely Obchodného zákonníka. Prinášame Vám prehľad najdôležitejších zmien, ktoré navrhovaná novela so sebou prináša.

Po novom sa bude vyžadovať na menovanie do funkcie, či už štatutárneho orgánu alebo dozornej rady, súhlas dotknutej osoby, a to písomný. Zavádza sa aj tzv. „piercing the corporate veil“, čo znamená že materská spoločnosť môže za stanovených podmienok ručiť za záväzky svojej dcérskej spoločnosti.

Novinky neobišli ani zlúčenia, splynutia a rozdelenia („premeny“), pri ktorých bude potrebné splniť viaceré nové podmienky, a to najmä: (i) vlastné imanie nástupníckej spoločnosti po premene bude musieť byť kladné; (ii) spoločnosti zúčastnené na premenách nesmú byť ani v likvidácii, ani v konkurze; (iii) návrh predmetných dokumentov (zmluva o zlúčení, projekt rozdelenia) sa musí predložiť daňovému úradu na schválenie vopred.

Zakázaný by mal byť prevod obchodného podielu na spoločnosti s ručením obmedzeným, ak spoločnosť nebude mať v obchodnom registri zapísané orgány (konateľ, dozorná rada), alebo ak nebude mať splnenú povinnosť uloženia účtovnej závierky do zbierky listín. Okrem toho, všetky prevody obchodných podielov na s.r.o. budú účinné až zápisom do obchodného registra.

Ostáva nám len s napätím sledovať výsledok medzirezortného pripomienkového konania a hlasovania o novele v parlamente.

Odoberať Newsletter

Stlačením 'Odoberať' súhlasíte s Podmienkami spracovania osobných údajov.