Profilis
Senior Associate
ĮMONIŲ TEISĖ. ĮMONIŲ ĮSIGIJIMŲ IR SUSIJUNGIMŲ SANDORIAI, Įmonės, Susijungimai ir įsigijimai, Monitoringas, Jungtinė veikla, BANKROTAS IR ĮMONIŲ RESTRUKTŪRIZAVIMAS, Kreditorių teisių apsauga iki bankroto, Skolų restruktūrizavimas iki bankroto, Conducting cases in public courts and before arbitration tribunals, dispute resolution, Energetika, GINČŲ SPRENDIMAS, Nacionalinis arbitražas, Teisminiai ginčai, Tarpininkavimas ir kitoks alternatyvus ginčų sprendimas, Employment contracts, remuneration and retirement benefits, Duomenų apsauga, Kolektyvinės derybos, Termination of employment, mass redundancies, Darbo ginčai, Kitos reguliuojamos sritys, Komercinės sutartys
Anglų, Italų, Rumunų

July/August 2009 – Regelungen im Catering-Bereich, Debizz Deutschsprachiges Wirtschaftsmagazin in Rumänien

Rumunija
Straipsniai
Romania: Webinar on GDPR
Romania: Webinar on GDPR