Legal Notice

PRIVATUMO POLITIKA

Mes, „bnt attorneys in CEE“, vertiname jūsų privatumą ir tvarkome visus jūsų asmens duomenis laikydamiesi BDAR ir duomenų apsaugos įstatymų. Esame tarptautinis advokatų kontorų tinklas, turintis atskirus juridinius asmenis skirtingose šalyse vidurio bei rytų Europos regione. Toliau pateikiama privatumo politika, kurioje išdėstyta išsami informacija apie jūsų asmens duomenų tvarkymą. Informacija taikoma visoms bnt tinklo kontoroms. Vietos kontora, priklausanti bnt tinklui (toliau – Advokatų kontora), teikianti jums paslaugas, su jumis turinti teisinius santykius ar su kuria jūs bendraujate, laikomas jūsų asmens duomenų valdytoju, kaip aprašyta šioje privatumo politikoje. Norėdami gauti daugiau informacijos apie bnt tinklo kontoras ir kontaktinius duomenis, kuriais galite susisiekti su atitinkamu duomenų valdytoju, spustelėkite bnt kontorų sąrašą čia.

Ši privatumo politika neapima darbuotojų (kandidatų į darbuotojus), praktikantų (kandidatų į praktikantus), advokatų ir advokatų padėjėjų (t. y. Advokatų kontoros personalo) asmens duomenų tvarkymo. Tokiam tvarkymui taikoma atskira privatumo politika, kuri pateikiama tiesiogiai personalui, kai renkami jų duomenys.

Privatumo politikos turinys:

 1. ASMENS DUOMENŲ KATEGORIJOS, JŲ TVARKYMO TIKSLAI IR TEISINIS PAGRINDAS
  1. Klientai, kurie patys yra fiziniai asmenys
  2. Klientų atstovai (fiziniai asmenys)
  3. Paslaugų teikėjai, kurie patys yra fiziniai asmenys
  4. Paslaugų teikėjų atstovai (fiziniai asmenys)
  5. Asmenys, teikiantys užklausas (raštu, el. paštu, telefonu, asmeniškai ar kt.)
  6. Kiti asmenys, kurių duomenys gaunami teikiant teisines paslaugas klientams
  7. Tiesioginė rinkodara
 2. JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI
 3. DALIJIMASIS JŪSŲ ASMENS DUOMENIMIS
 4. DUOMENŲ TVARKYMO VIETA
 5. KIEK ILGAI SAUGOME JŪSŲ DUOMENIS
 6. AUTOMATIZUOTAS SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS, PROFILIAVIMAS
 7. JŪSŲ KAIP DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS
 8. SU KUO SUSISIEKTI DĖL JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

1. ASMENS DUOMENŲ KATEGORIJOS, JŲ TVARKYMO TIKSLAI IR TEISINIS PAGRINDAS

1.1. Klientai, kurie patys yra fiziniai asmenys

 Šiame skyriuje aprašomi atvejai, kai duomenų subjektas (fizinis asmuo) pats yra Advokatų kontoros klientas. Pavyzdžiui – ponas John Doe kreipiasi į Advokatų kontorą ir prašo būti atstovaujamas teisminiame ginče. Teisinių paslaugų sutartį su Advokatų kontora pasirašo pats ponas Johnas Doe ir tampa klientu. Tokiais ir panašiais atvejais (t. y. kai duomenų subjektas yra pats klientas) galioja ši informacija:

Asmens duomenų kategorija Tvarkymo tikslas Teisiniai tvarkymo pagrindai
Asmens tapatybės duomenys (pvz., vardas, pavardė, asmens kodas, pareigos ir pan.) Šie asmens duomenys naudojami teisinių paslaugų sutarties su klientu sudarymo ir vykdymo tikslu.

 

Sutarties su duomenų subjektu sudarymas ir sutarties vykdymas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas).

 

Kontaktiniai duomenys (pvz., adresas, el. pašto adresas, telefono numeris ir pan.)
Informacija apie teisinių paslaugų sutartį ir jos įgyvendinimą (pvz., sąlygos, sąskaitos faktūros, ataskaitos ir pan.)
Finansiniai duomenys (banko sąskaita, operacijos pagal sąskaitas faktūras ir pan.)
Bet kokie kiti duomenys, susiję su konkrečia užduotimi (pvz., duomenys, esantys korespondencijoje ir (ar) su konkrečia užduotimi susijusiuose dokumentuose)
Informacija, pateikta klausimyne „Pažink savo klientą“ (kai taikoma) Tam tikromis aplinkybėmis (pvz., atsižvelgiant į užduoties tipą ir vertę, sandorių geografiją ir pan.) Advokatų kontora gali būti įpareigota reikalauti, kad klientas užpildytų klausimyną „Pažink savo klientą“, kad būtų įvykdyti įstatyme numatyti įsipareigojimai, susiję su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija. Teisinės pareigos laikymasis (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas).
Kliento nuoroda ir atsiliepimai (pvz., sprendžiamų teisinių reikalų aprašymai, klientų atsiliepimai apie teikiamas paslaugas ir pan.) Jeigu klientas sutinka, Advokatų kontora naudoja nuorodas į konkrečius klientus ir (ar) konkrečias užduotis ir (ar) klientų atsiliepimus, kad reklamuotų savo verslą (pvz., kad būtų įtraukta į geriausių advokatų kontorų sąrašus teisės žinynuose (pvz., „Legal 500“) bei skelbtų projektų paketus ir pan.) Kliento sutikimas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas).

1.2. Klientų atstovai (fiziniai asmenys)

 Šiame skyriuje aprašomi atvejai, kai duomenų subjektas (fizinis asmuo) pats nėra Advokatų kontoros klientas, bet atstovauja kitam subjektui, kuris yra Advokatų kontoros klientas. Pavyzdžiui – ponas John Doe yra bendrovės, norinčios įsigyti teisines paslaugas iš Advokatų kontoros, direktorius. Bendrovė su Advokatų kontora sudaro teisinių paslaugų sutartį ir taip tampa klientu. Ponas John Doe bendrovės vardu pasirašo sutartį, susirašinėja su Advokatų kontora dėl konkrečių užduočių, tvarko sąskaitas, atstovauja klientui (bendrovei) kitais su sutarties vykdymu susijusiais klausimais. Tokiais ir panašiais atvejais (t. y. kai duomenų subjektas atstovauja kitam subjektui, kuris savo ruožtu yra Advokatų kontoros klientas) galioja ši informacija:

Asmens duomenų kategorija Tvarkymo tikslas Teisinis tvarkymo pagrindas
Asmens tapatybės duomenys (pvz., vardas, pavardė, pareigos ir pan.) Šie asmens duomenys naudojami teisinių paslaugų sutarties su klientu, kuriam atstovauja duomenų subjektas, sudarymo ir vykdymo tikslu.

 

Teisėtas interesas sudaryti ir vykdyti sutartį su atstovaujamu subjektu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas).

 

Kontaktiniai duomenys (pvz., adresas, el. pašto adresas, telefono numeris ir pan.)
Bet kokie kiti atstovo asmens duomenys, pateikti atliekant konkrečią užduotį (pvz., korespondencijoje ir (ar) su konkrečia užduotimi susijusiuose dokumentuose esantys duomenys)
Informacija, pateikta klausimyne „Pažink savo klientą“ (kai taikoma) Tam tikromis aplinkybėmis (pvz., atsižvelgiant į užduoties tipą ir vertę, sandorių geografiją ir pan.) Advokatų kontora gali būti įpareigota reikalauti, kad klientas užpildytų klausimyną „Pažink savo klientą“, kad būtų įvykdyti įstatyme numatyti įsipareigojimai, susiję su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija. Atstovas gali būti įpareigotas atskleisti dalyvavimą kitose bendrovėse arba panašią asmeninę informaciją. Teisinės pareigos laikymasis (BDAR6 straipsnio 1 dalies c punktas).
Kliento nuoroda ir atsiliepimai (pvz., sprendžiamų teisinių reikalų aprašymai, klientų atsiliepimai apie teikiamas paslaugas ir pan.) Jeigu klientas sutinka, Advokatų kontora naudoja nuorodas į konkrečius klientus ir (ar) konkrečias užduotis ir (ar) klientų atsiliepimus, kad reklamuotų savo verslą (pvz., kad būtų įtraukta į geriausių advokatų kontorų sąrašus teisės žinynuose (pvz., „Legal 500“) bei skelbtų projektų paketus ir pan.). Bendrovės atstovo gali būti paprašyta pateikti atsiliepimą kliento vardu. Duomenų subjektų sutikimas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas).

 1.3. Paslaugų teikėjai, kurie patys yra fiziniai asmenys

Šiame skyriuje aprašomi atvejai, kai duomenų subjektas (fizinis asmuo) pats yra Advokatų kontoros paslaugų teikėjas. Pavyzdžiui – ponia Jane Doe, dirbanti individualiai, teikianti vertimo paslaugas Advokatų kontorai pagal jos ir kontoros sudarytą paslaugų sutartį. Tokiais ir panašiais atvejais (t. y. kai duomenų subjektas pats yra paslaugų teikėjas) galioja:

Asmens duomenų kategorija Tvarkymo tikslas Teisiniai tvarkymo pagrindai
Asmens tapatybės duomenys (pvz., vardas, pavardė, asmens kodas, individualios veiklos pažymėjimo numeris, verslo liudijimo numeris ir pan.) Šie asmens duomenys naudojami paslaugų teikėjo ir Advokatų kontoros paslaugų sutarties sudarymo ir vykdymo tikslais.

 

Sutarties su duomenų subjektu sudarymas ir sutarties vykdymas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas).

 

Kontaktiniai duomenys (pvz., adresas, el. pašto adresas, telefono numeris ir pan.)
Informacija apie paslaugų sutartį ir jos įgyvendinimą (pvz., sąlygos, sąskaitos faktūros, ataskaitos ir pan.)
Finansiniai duomenys (banko sąskaita, operacijos pagal sąskaitas faktūras ir pan.)
Bet kokie kiti duomenys, susiję su konkrečių paslaugų teikimu (pvz., korespondencijoje ir (ar) su konkrečių paslaugų teikimu susijusiuose dokumentuose esantys duomenys)

1.4. Paslaugų teikėjų atstovai (fiziniai asmenys)

Šiame skyriuje aprašomi atvejai, kai duomenų subjektas (fizinis asmuo) pats nėra Advokatų kontoros paslaugų teikėjas, o atstovauja kitam subjektui, kuris yra Advokatų kontoros paslaugų teikėjas. Pavyzdžiui – ponia Jane Doe yra bendrovės, teikiančios IT paslaugas Advokatų kontorai, direktorė. Bendrovė sudaro paslaugų sutartį su Advokatų kontora. Ponia Jane Doe pasirašo ant sutarties, susirašinėja su Advokatų kontora dėl konkrečių paslaugų teikimo, tvarko sąskaitas faktūras, atstovauja paslaugų teikėjui kitais su paslaugų sutarties vykdymu susijusiais klausimais. Tokiais ir panašiais atvejais (t. y. kai duomenų subjektas atstovauja kitam subjektui, kuris yra Advokatų kontoros paslaugų teikėjas) galioja ši informacija:

Asmens duomenų kategorija Tvarkymo tikslas Teisinis tvarkymo pagrindas
Asmens tapatybės duomenys (pvz., vardas, pavardė, pareigos ir pan.) Šie asmens duomenys naudojami paslaugų sutarties su paslaugų teikėju, kuriam atstovauja duomenų subjektas, sudarymo ir vykdymo tikslu.

 

Teisėtas interesas sudaryti ir vykdyti sutartį su atstovaujamu subjektu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas)

 

Kontaktiniai duomenys (pvz., adresas, el. pašto adresas, telefono numeris ir pan.)
Bet kokie kiti atstovo asmens duomenys, pateikti teikiant konkrečias paslaugas (pvz., korespondencijoje ir (ar) su konkrečių paslaugų teikimu susijusiuose dokumentuose esantys duomenys)

1.5. Asmenys, teikiantys užklausas (raštu, el. paštu, telefonu, asmeniškai ar pan.)

Šiame skyriuje aprašomi atvejai, kai Advokatų kontora bet kokiomis priemonėmis gauna bet kokią užklausą iš duomenų subjekto, atstovaujančio sau pačiam arba kito subjekto vardu.

1 pavyzdys: Ponas John Doe skambina į Advokatų kontoros registratūrą ir prašo pasikalbėti su advokatu, nes Advokatų kontoros tinklalapyje pamatė straipsnį ir norėtų pasikalbėti apie savo situaciją, panašią į aprašytą straipsnyje. Po trumpo pokalbio su advokatu, išsiaiškinęs situaciją, ponas Johnas Doe nusprendžia teisinių veiksmų nesiimti.

2 pavyzdys: Advokatų kontora gauna vieno iš klientų auditoriaus el. laišką (kartu su įgaliojimais), kuriame prašoma pateikti informaciją apie teisines bylas ar teisinius reikalavimus kliento atžvilgiu, kurie yra svarbūs auditui atlikti.

3 pavyzdys: Advokatų kontora registruotu laišku gauna teismo pranešimą apie suplanuotą teismo posėdį, kuriame nurodoma pranešimą parengusio teismo sekretoriaus tapatybė ir kontaktiniai duomenys.

Tokiais ir panašiais atvejais (t. y., kai Advokatų kontora bet kokiomis priemonėmis gauna bet kokią užklausą iš duomenų subjekto, atstovaujančio sau pačiam arba kito subjekto vardu) galioja ši informacija:

Asmens duomenų kategorija Tvarkymo tikslas Teisiniai tvarkymo pagrindai
Asmens tapatybės duomenys (pvz., vardas, pavardė, pareigos ir pan.) Šių asmens duomenų Advokatų kontorai reikia, kad ji galėtų gauti, tvarkyti ir atsakyti į užklausas.

 

Teisėtas interesas gauti, tvarkyti ir atsakyti į užklausas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas)
Kontaktiniai duomenys (pvz., el. pašto adresas, telefono numeris ir pan.)
Užklausos turinys, bet kokie asmens duomenys, pateikti tęsiant bendravimą dėl konkrečios užklausos Informacija apie paslaugų sutartį ir jos įgyvendinimą (pvz., korespondencijoje ir (ar) su konkrečia užklausa susijusiuose dokumentuose esantys duomenys).

1.6. Kiti asmenys, kurių duomenys gaunami teikiant teisines paslaugas klientams

Šiame skyriuje aprašomi atvejai, kai duomenų subjektas neturi tiesioginio ryšio su Advokatų kontora, tačiau Advokatų kontora tvarko jų asmens duomenis dėl to, kad teikia teisines paslaugas klientams.

1 pavyzdys: Advokatų kontoros klientas sudaro verslo sutartį su bendrove „X“ (bendrovė „X“ nėra Advokatų kontoros klientas). Ponas John Doe yra bendrovės „X“ vykdomasis direktorius. Tokiu būdu jo asmens duomenys gali būti nurodyti verslo sutartyje su Advokatų kontoros klientu.

2 pavyzdys: Advokatų kontora atstovauja klientui teismo ginče prieš ponią Jane Doe (ponia Jane Doe nėra Advokatų kontoros klientė). Advokatų kontora, atstovaujanti klientui ginče, tvarkys procesinius dokumentus, kuriuose gali būti ponios Jane Doe kaip ginčo šalies asmens duomenys.

Tokiais ir panašiais atvejais (t. y., kai duomenų subjektas neturi tiesioginio ryšio su Advokatų kontora, tačiau Advokatų kontora tvarko jo asmens duomenis dėl to, kad teikia teisines paslaugas klientams) galioja ši informacija:

Asmens duomenų kategorija Tvarkymo tikslas Teisiniai tvarkymo pagrindai
Bet kokie asmens duomenys, pateikti teikiant teisines paslaugas klientui pagal kliento užduotį. (pvz., korespondencijos duomenys, dokumentai ir bet kokia kita informacija, kuri tvarkoma teikiant teisines paslaugas pagal konkrečią užduotį.) Šie asmens duomenys yra būtini, kad Advokatų kontora galėtų teikti teisines paslaugas klientui pagal kliento užduotį.

 

Teisėtas interesas teikti teisines paslaugas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas)

1.7. Tiesioginė rinkodara

Šiame skyriuje aprašomas asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslais.

1 pavyzdys: Advokatų kontora siunčia klientams naujienlaiškius el. paštu.

2 pavyzdys: Advokatų kontora skambina klientui ir teiraujasi, ar jis nenorėtų dalyvauti Advokatų kontoros rengiamame renginyje „Verslo pusryčiai“.

Kalbant apie asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslais, taikoma

Asmens duomenų kategorija Tvarkymo tikslas Teisiniai tvarkymo pagrindai
Asmens tapatybės duomenys (pvz., vardas, pavardė, pareigos ir pan.) Šie asmens duomenys kliento sutikimu yra naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais.

 

Duomenų subjekto sutikimas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas)
Kontaktiniai duomenys (el. pašto adresas, telefono numeris ir pan.)

2. JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI  

Didžiąją dalį asmens duomenų Advokatų kontorai tiesiogiai pateikia duomenų subjektai.

Tačiau yra atvejų, kai Advokatų kontora asmens duomenis gauna netiesiogiai (ne iš paties duomenų subjekto), pavyzdžiui:

 • 1 skyriaus 6 dalyje aprašomi atvejai, kai Advokatų kontora, teikdama teisines paslaugas, tvarko asmens duomenis (pavyzdžiui, dokumentuose ar korespondencijoje, susijusioje su konkrečia užduotimi, esančius asmens duomenis).
 • Advokatų kontora, priklausanti„bnt attorneys in CEE“ advokatų kontorų tinklui, gali gauti kai kuriuos asmens duomenis iš kitų tinklui priklausančių advokatų kontorų (pavyzdžiui, sudėtingose bylose, kurioms reikalingas tarptautinis bendradarbiavimas).

3. DALIJIMASIS JŪSŲ ASMENS DUOMENIMIS

3.1. Paslaugų tiekėjai

Advokatų kontora gali dalytis jūsų asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis paslaugų teikėjais, teikiančiais Advokatų kontoros veiklai reikalingas paslaugas. Paslaugų teikėjai Advokatų kontorai gali teikti šias paslaugas:

 • Duomenų priegloba (angl. „hosting“)
 • IT paslaugos
 • Buhalterinės apskaitos paslaugos
 • Ryšių paslaugos
 • Vertimo paslaugos
 • Rinkodaros paslaugos

Siekdama apsaugoti asmens duomenis, Advokatų kontora yra sudariusi duomenų tvarkymo sutartis su aukščiau įvardintais paslaugų teikėjais.

3.2. Valstybės valdžios institucijos

Advokatų kontoros gali būti pareikalauta perduoti jūsų asmens duomenis vietos ar valstybės institucijoms, teismams, kitoms institucijoms, priklausomai nuo teisinių paslaugų apimties ar taikomų teisės aktų reikalavimų.

3.3. Grupės bendrovės

Asmens duomenimis gali keistis advokatų kontoros, sudarančios advokatų kontorų tinklą „bnt advokatai CEE“, jeigu to reikia norint teikti prašomas teisines paslaugas (pavyzdžiui, sudėtingose bylose, kurioms reikalingas tarptautinis bendradarbiavimas).

4. DUOMENŲ TVARKYMO VIETA

Asmens duomenis dažniausiai saugome ir tvarkome Europos Sąjungoje. Nepaisant to, kartais gali kilti būtinybė jūsų Asmens duomenis perduoti ir saugoti už Europos Sąjungos ribų. Tai gali būti atvejis, kai to reikalauja teisinių paslaugų užduotis (pavyzdžiui, vykdant teisinių paslaugų užduotį gali prireikti bendradarbiauti su „bnt attorneys in CEE“ Minsko biuru). Kitais atvejais asmens duomenis gali tvarkyti duomenų tvarkytojai (trečiosios šalys paslaugų teikėjai), veikiantys už ES ribų arba pasitelkiantys pagalbinius tvarkytojus, kurie veikia už ES ribų.

Tais atvejais, kai perduodame jūsų asmens duomenis už ES ribų, remiamės vienu iš šių mechanizmų:

 • Europos Komisijos sprendimu dėl tinkamumo;
 • Europos Komisijos standartinėmis sutarčių sąlygomis;
 • kitomis apsaugos priemonėmis (pvz., konkrečiomis nuostatomis arba konkrečiomis techninėmis ir organizacinėmis saugumo priemonėmis, nustatytomis duomenų tvarkymo sutartyse).

5. KIEK ILGAI SAUGOME JŪSŲ DUOMENIS  

Advokatų kontora asmens duomenis saugos laikydamasi galiojančių teisės aktų ir Advokatūros taisyklių. Advokatų kontora saugos jūsų Asmens duomenis ne ilgiau, nei to reikia tiems tikslams, kuriais jie renkami ir tvarkomi.

Asmens duomenų saugojimo laikotarpis priklauso nuo daugelio kriterijų, įskaitant:

 • asmens duomenų tipą;
 • tai, ar yra vykstantis ginčas (kad Advokatų kontora (ar Advokatų kontoros klientas) galėtų pareikšti, įvykdyti teisinius reikalavimus ar nuo jų apsiginti);
 • taikytinus įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytus teisinius įpareigojimus saugoti asmens duomenis tam tikrą laiką.

6. AUTOMATIZUOTAS SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS, PROFILIAVIMAS

Tvarkydama jūsų asmens duomenis Advokatų kontora nevykdo automatizuoto sprendimų priėmimo ar profiliavimo.

7. JŪSŲ KAIP DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

Jūs, kaip duomenų subjektas, bet kuriuo metu galite pasinaudoti šiomis teisėmis:

7.1. Teisė susipažinti: turite teisę prašyti susipažinti su bet kokiais savo asmens duomenimis, kuriuos Advokatų kontora gali tvarkyti. Pavyzdžiui, galite prašyti būti informuoti, ar Advokatų kontora tvarko Jūsų asmens duomenis, kokius konkrečiai jūsų asmens duomenis Advokatų kontora tvarko, kokiais tikslais, kokiais teisiniais pagrindais ir pan.

7.2. Teisė ištaisyti: turite teisę prašyti Advokatų kontoros ištaisyti bet kokius jūsų asmens duomenis, jeigu jie yra netikslūs arba neišsamūs.

7.3. Teisė nesutikti: turite teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi tam tikri asmens duomenys, įskaitant, pavyzdžiui, jūsų asmens duomenų tvarkymą remiantis teisėtu interesu;

7.4. Teisė ištrinti: galite prašyti Advokatų kontoros ištrinti jūsų asmens duomenis, jeigu manote, kad duomenų tvarkymas yra neteisėtas.

7.5. Teisė į duomenų perkeliamumą: galite prašyti, kad pateiktume jums jūsų asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu. Taip pat galite prašyti, kad asmens duomenys būtų perduoti kitam duomenų valdytojui, jeigu tai techniškai įmanoma.

7.6. Teisė atšaukti savo sutikimą: tais atvejais, kai tvarkymas grindžiamas sutikimu, turite teisę atšaukti savo sutikimą;

Taip pat turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jeigu manote, kad jūsų asmens duomenys tvarkomi neteisėtai arba Advokatų kontora pažeidė jūsų teises.

8. SU KUO SUSISIEKTI DĖL JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

Į Advokatų kontorą galite kreiptis visais klausimais ar prašymais dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo. Prašome naudotis toliau nurodyta kontaktine informacija.