Profile
Associate
английски, френски, румънски
корпоративно дело, БИОТЕХНОЛОГИИ И ФАРМАЦЕВТИКА
Румъния