Profils
Associate
Angļu, Vācu, Slovāku
KOMERCTIESĪBAS UN M&A, Darbības atbilstība, Kopuzņēmumi, Enerģētika un infrastruktūra, STRĪDU RISINĀŠANA, Starptautiskais šķīrējtiesas process, Nacionālais šķīrējtiesas process, Mediācija un citi alternatīvie strīdu risināšanas veidi, Riska un konfliktu pārvaldīšana
Slovākija

Comenius University in Bratislava, Slovakia (Mgr., JUDr.)

Slovenská advokátska komora (Slovak Bar Association)

Articles
Slovak Republic – sale of critical infrastructure companies
Slovak Republic - sale of critical infrastructure companies