Nowa ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego w Polsce

Nawet po upływie okresu przejściowego w maju 2016 nie będzie swobodnego obrotu nieruchomościami rolnymi dla obywateli Unii Europejskiej w Polsce.

W dniu 5 sierpnia 2015 Sejm uchwalił nową ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego. Ustawa wprowadza ogólnie obowiązujące ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi, które będą obowiązywały od początku 2016 r. także obywateli Unii Europejskiej. W szczególności ustawowe prawo pierwokupu takich nieruchomości będzie przysługiwało dodatkowym podmiotom (oprócz Agencji Nieruchomości Rolnych również dzierżawcom lub właścicielom sąsiadujących nieruchomości, o ile są oni rolnikami). Wprowadzony zostanie też nowy rodzaj zezwoleń, które będą w przyszłości niezbędne do wydzielenia i sprzedaży nieruchomości z gospodarstwa rolnego. Swobodny obrót nieruchomościami będzie możliwy tylko między rolnikami indywidualnymi. Przy czym dla uzyskania statusu rolnika indywidualnego niezbędne będzie wykazanie spełnienia ustawowych przesłanek: odpowiednich kwalifikacji zawodowych, samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego o powierzchni do 300 ha, a także pięcioletniego okresu zamieszkiwania w gminie, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości należących do gospodarstwa rolnego.

 

Źródło: Ustawa z 5 sierpnia 2015 o kształtowaniu ustroju rolnego

Zapisz się do newslettera

Klikając 'Zapisz się' wyrażasz zgodę na nasze warunki przetwarzania danych