Wyrok niemieckiego Trybunału Pracy utrudni pracę w Niemczech opiekunkom z Polski i innych krajów Europy Środkowej

Polska: Obowiązkowa wypłata niemieckiej płacy minimalnej dla opiekunek osób starszych z Europy Środkowej pracujących w Niemczech

Opiekunki osób starszych w Niemczech rekrutowane często z krajów Europy Środkowej, w tym z Polski. Osoby te często zatrudniane są tylko na część etatu, jednak w praktyce pracują dłużej: często dyżurują przy podopiecznych 24 godziny na dobę.

W przełomowym wyroku z 26.06.2021 r. (sygn. 5 AZR 505/20) niemiecki Trybunał Pracy uznał, że w takim przypadku należy się wynagrodzenie za cały czas świadczonej pracy, w tym pracy świadczonej w formie dyżuru. Jednocześnie wskazał, że opiekunkom tym należy się wynagrodzenie w wysokości obowiązującej w Niemczech godzinowej płacy minimalnej, nawet jeśli opiekunka jest formalnie delegowana do pracy w Niemczech z innego kraju i zatrudniona wg przepisów tego kraju. W ocenie Sądu przepisy o płacy minimalnej są przepisami wymuszającymi swoje zastosowanie w rozumieniu art. 9 ust. 1 unijnego rozporządzenia Rzym I, które mają pierwszeństwo i obowiązują niezależnie od tego, że strony dokonały wyboru prawa obcego (poddały umowę prawu innego państwa niż Niemcy).

Wyrok ten jest określany w Niemczech jako przełomowy i ma precedensowe znaczenie: w przyszłości zmianie muszą ulec zasady wynagradzania takich opiekunek delegowanych do Niemiec. Z jednej strony oznacza to koniec dumpingu płacowego dla tej grupy pracowników, ale z drugiej strony może istotnie zawęzić rynek pracy dla tych osób w Niemczech, ponieważ mniej gospodarstw domowych będzie stać na opłacenie opiekunki wg niemieckiej stawki płacy minimalnej oraz wynagrodzenie jej pracy świadczonej w nadgodzinach.

Wyrok ten dotyczy jednak tylko osób zatrudnionych na etacie, nie obejmuje zatem opiekunek pracujących w Niemczech w formie jednoosobowej działalności gospodarczej.

 

Źródło: Wyrok niemieckiego Trybunału Pracy z 24.06.2021 r. sygn. 5 AZR 505/20, § 20 i §1 niemieckiej Ustawy o płacy minimalnej

Zapisz się do newslettera

Klikając 'Zapisz się' wyrażasz zgodę na nasze warunki przetwarzania danych