Profils
Partner
KOMERCTIESĪBAS UN M&A, Komerctiesības, Uzņēmumu apvienošana un iegāde, Darbības atbilstība, Kopuzņēmumi, Konkurences tiesības, Uzņēmuma vadības un dalībnieku pienākumi krīzes situācijās, Kapitāla pietiekamības noteikumi, Priekšnoteikumi un riski saistībā ar de facto vadības pastāvēšanu, Grūtībās nonākušu uzņēmumu M&A, NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS, Commercial, manufacturing and service industry real estate users, Pirkšana/Pārdošana, Sākotnējās investīcijas, Nekustamā īpašuma pārvaldīšana un noma, Nekustamo īpašumu pārstrukturizācija, DARBA TIESĪBAS, Employment contracts, remuneration and retirement benefits, Datu aizsardzība, Darba koplīgumi, Termination of employment, mass redundancies, Darba strīdi, Darbinieku pāreja uzņēmumu apvienošanās un iegādes gadījumos
Angļu, Franču, Rumāņu
Rumānija
Articles
Romania: Clarifications in the light of new rules on sale of agricultural land located outside built-up areas
Romania: Clarifications in the light of new rules on sale of agricultural land located outside built-up areas
Romania: Clarifications in the light of new rules on sale of agricultural land located outside built-up areas
Romania: Clarifications in the light of new rules on sale of agricultural land located outside built-up areas
Romania: Webinar: Mobbing at the workplace. Practical aspects for employers
Romania: Webinar: Mobbing at the workplace. Practical aspects for employers
Romania: Clarifications in the light of new rules on sale of agricultural land located outside built-up areas
Romania: Clarifications in the light of new rules on sale of agricultural land located outside built-up areas