Profils
Associate
Angļu, Vācu, Poļu
NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS, Pirkšana/Pārdošana, Vides tiesības, Nekustamā īpašuma pārvaldīšana un noma, Conducting cases in public courts and before arbitration tribunals, dispute resolution, DARBA TIESĪBAS, Darbinieku nodarbināšana ārvalstīs, Employment contracts, remuneration and retirement benefits, Datu aizsardzība, Darba koplīgumi, Termination of employment, mass redundancies, Darba strīdi, Darbinieku pāreja uzņēmumu apvienošanās un iegādes gadījumos
Polija

University of Warsaw, Poland (MA)

Literature
Foreign languages
Sports

Articles
Revolution in leases of residential real estate
Revolution in leases of residential real estate