Profils
Partner
Angļu, Rumāņu
NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS, Commercial, manufacturing and service industry real estate users, Private equity, institutional investors and funds, Pirkšana/Pārdošana, Planning & zoning, land use and building regulations, Infrastruktūra, Nekustamā īpašuma pārvaldīšana un noma, Nekustamo īpašumu pārstrukturizācija, DARBA TIESĪBAS, Darbinieku nodarbināšana ārvalstīs, Employment contracts, remuneration and retirement benefits, Darba koplīgumi, Termination of employment, mass redundancies, Darba strīdi, Darbinieku pāreja uzņēmumu apvienošanās un iegādes gadījumos
Rumānija
Articles
Romania: Teleworking during the state of alert
Romania: Teleworking during the state of alert
Romania: Teleworking during the state of alert
Romania: Teleworking during the state of alert