Profile
Of Counsel
английски, немски, латвийски, руски, шведски
КОРПОРАТИВНО ПРАВО, СЛИВАНИЯ И ПРИДОБИВАНИЯ, Енергийни инсталации, Разрешаване на спорове, Медицински продукти, Търговски договори
Латвия

Latvijas Universitāte (dipl. jur)

Stockholms universitet (LL.M.)

Bar associations of Latvia and Sweden

The Swedish Arbitration Association