Profils
Of Counsel
Angļu, Vācu, Latviešu, Krievu, Zviedru
KOMERCTIESĪBAS UN M&A, Enerģētika un infrastruktūra, STRĪDU RISINĀŠANA, Medicīniskās iekārtas, Komerctiesību darījumi
Latvija

Latvijas Universitāte (dipl. jur)

Stockholms universitet (LL.M.)

Bar associations of Latvia and Sweden

The Swedish Arbitration Association