Profiil
Of Counsel
inglise, saksa, läti, vene, rootsi
Ühinguõigus ja M&A, Energeetikaseadmed, VAIDLUSTE LAHENDAMINE, Meditsiinitooted, Lepingud
Läti

Latvijas Universitāte (dipl. jur)

Stockholms universitet (LL.M.)

Bar associations of Latvia and Sweden

The Swedish Arbitration Association