Profilis
Of Counsel
Anglų, Vokiečių, Latvių, Rusų, Švedų
ĮMONIŲ TEISĖ. ĮMONIŲ ĮSIGIJIMŲ IR SUSIJUNGIMŲ SANDORIAI, Energetika, GINČŲ SPRENDIMAS, Medicininiai produktai, Komercinės sutartys
Latvija

Latvijas Universitāte (dipl. jur)

Stockholms universitet (LL.M.)

Bar associations of Latvia and Sweden

The Swedish Arbitration Association