Spotkanie grupy bnt I and R w Wiedniu

Nasi eksperci dyskutowali o kodeksie EFPIA, konkurencji w dystrybucji oraz zmianach w unijnym prawie zamówień publicznych.

W dniach 14-15 czerwca 2015 r. członkowie międzynarodowej grupy roboczej bnt Przemysł i Rynki Regulowane spotkali się w Wiedniu, aby dyskutować o aktualnych zagadnieniach w dziedzinie regulacji prawnych rynku farmaceutycznego, zamówień publicznych i konkurencji.

Nasza grupa robocza Przemysł i Rynki Regulowane składa się z 21 ekspertów wyłonionych ze wszystkich biur bnt , którzy w swojej praktyce skupiają się na uregulowaniach prawnych nauka przyrodniczych, zamówieniach publicznych i prawie konkurencji. Z zapałem śledzą oni najnowsze trendy i zmiany, dostrzegając więcej niż oczywiste skutki takich zmian oraz znajdując inspirujące wspólne cele dla grupy roboczej. Dzięki temu świadczą oni wysokiej jakości usługi wyspecjalizowanego doradztwa prawnego, przekraczającego granice poszczególnych krajów.

 

Rozumiemy, że budowanie spójności i wzajemnego zaufania wymaga więcej niż jedynie wspólnej pracy przy projektach. Dlatego też nie tylko odbywamy comiesięczne telekonferencje, podczas których wymieniamy się doświadczeniami i wiadomościami, organizujemy burze mózgów dla rozwiązania poszczególnych zagadnień i pokonania prawniczych wyzwań, lecz poświęcamy sobie również czas na żywo. W trakcie spotkań naszej grupy roboczej budujemy zaufanie i tożsamość grupy, lepiej się wzajemnie poznajemy i stawiamy przed sobą kolejne wyzwania i zadania. W trakcie naszych spotkań staramy się nawiązać kontakt z lokalnymi instytucjami i firmami, tak aby uzyskać wgląd w praktykę i najaktualniejsze pytania prawne w innych krajach i uczyć się na podstawie ich doświadczeń.

 

Obecnym przedmiotem zainteresowania podgrupy Prawa farmaceutycznego i nauk przyrodniczych jest Kodeks Przejrzystości EFPIA (EFPIA-Disclosure-Code) i jego wdrożenie w dziesięciu państwach Europy Środkowej i Wschodniej, w których działa bnt. Naszym celem jest przedstawienie firmom farmaceutycznym o międzynarodowym zasięgu działania profesjonalnego raportu o stanie implementacji, konsekwencjach prawnych w praktyce, kwestiach ochrony danych osobowych oraz potencjalnych sankcjach w razie niespełnienia wymagań kodeksu. Z przyjemnością przedstawimy także nasze ustalenia podczas jednej z naszych konferencji “Poznaj ekspertów” jesienią tego roku.

 

Z kolei podgrupa Prawa konkurencji skupia się obecnie na zwróceniu uwagi naszych klientów oraz kolegów z innych biur na rozliczne kwestie prawa ochrony konkurencji. Z uwagi na jego skomplikowanie i szeroki zakres, wiele spółek nie zawsze zdaje sobie sprawę z ponoszonego ryzyka i grożących kar. Z tej przyczyny nasi adwokaci i radcy prawni przygotowują właśnie listy kluczowych zagadnień i instrukcje dla naszych klientów i współpracowników, dotyczące zachowania zgodności i oceny potencjalnych naruszeń prawa konkurencji. Celem takich działań jest ochrona naszych klientów w trakcie dokonywanych transakcji i dalszej współpracy przed niedozwolonymi działaniami i zakazanymi klauzulami umownymi., przy czym szczególną uwagę poświęcamy umowom dystrybucyjnym. Spotkanie i dyskusja z przedstawicielem austriackiego urzędu antymonopolowego potwierdziły wagę tych zagadnień i dały naszej grupie praktyczne wskazówki co do nowych rozwiązań dotyczących naruszeń prawa konkurencji, karteli i procedur łagodzenia kar.

 

Podgrupa Prawa zamówień publicznych dąży do dostarczania klientom i innym zainteresowanym podmiotom rzetelnej wiedzy o najważniejszych regulacjach i aspektach praktycznych prawa zamówień publicznych w poszczególnych krajach, gdzie działa bnt. Zamierza ponadto informować ich regularnie o interesujących i aktualnych projektach z sektora zamówień publicznych.  Nasza podgrupa intensywnie śledzi obecne reformy prawa zamówień publicznych na szczeblu UE oraz ich wpływ na procedury krajowe, co niewątpliwie będzie bardzo interesujące dla naszych klientów i współpracowników.

Pięć kluczowych grup roboczych to filary naszego doradztwa prawnego w różnych dziedzinach prawa. W bnt jesteśmy świadomi tego, że specjalizacja prawnicza i ugruntowana znajomość biznesu naszych klientów tworzy podstawy dla wypracowania fachowej i twórczej porady oraz dla asystowania naszym klientom przy osiąganiu przez nich założonych celów. Grupy robocze bnt dają pewność, że każda sprawa jest badana przez specjalistów w danej dziedzinie dla każdej z jurysdykcji, a także w ramach zadań transgranicznych. Do zadań bardziej złożonych bnt tworzy zespoły ekspertów prawnych z różnych dziedzin prawa oraz różnych jurysdykcji, w celu wypracowania spójnego i całościowego rozwiązania dla klienta.

 

Aby uzyskać więcej informacji o grupie roboczej Przemysł i Rynki Regulowane, prosimy o odwiedzenie naszej strony internetowej: https://www.bnt.eu/en/industry-regulatory lub o bezpośredni kontakt z Yvonne Goldammer: , partnerem kierującym naszą grupą.

 

Z przyjemnością skontaktujemy się z Państwem. 

Zapisz się do newslettera

Klikając 'Zapisz się' wyrażasz zgodę na nasze warunki przetwarzania danych