Majandustegevuse ja regulatsiooni töörühm kohtus Viinis

Rahvusvaheline: Meie eksperdid arutasid EFPIA läbipaistvust, turustamise konkurentsi ning EL-i riigihankeõiguse arengut

14.-15. juunil 2015. aastal arutasid meie bnt rahvusvahelise töörühma Majandustegevus ja Regulatsioon liikmed Viinis aktuaalseid probleeme farmaatsia, riigihangete ning konkurentsiõiguse valdkondades.

Meie töörühm Majandustegevus ja Regulatsioon koosneb 21-st eksperdist kõikidest bnt kontoritest, kelle peamiseks fookuseks on bioteadused, riigihanked ning konkurentsiõigus. Meie eksperdid hoiavad silma peal uuematel arengutel, suudavad vaadata kaugemale juba niigi enesestmõistetavast ja otsivad inspireerivaid ühiseid eesmärke, mis tagab kõrgekvaliteedilise spetsialiseerunud nõustamise kvaliteedi, mis ulatub üle riigipiiride.

Me korraldame töörühmaga igakuiseid konverentsikõnesid, et vahetada kogemusi ja uudiseid ning teeme ajurünnakuid, et leida lahendusi küsimustele ja õiguslikele probleemidele. Me mõistame, et grupisisese ühtekuuluvuse ja pühendumuse saavutamiseks on vaja rohkemat kui ainult ühiste ülesannete kallal töötamist. Seetõttu suhtleme kohtumiste käigus vahetult, et tekitada usaldust grupiliikmete vahel, suhelda ja tugevdada grupi identiteeti. Samuti esitame endile väljakutseid uute ülesannete püstitamise teel. Kokkusaamiste käigus püüame saada kontakti kohalike institutsioonide ning ettevõtetega, et saada siseinfot teiste riikide praktika ning päevakohaste küsimuste kohta ning õppida nende kogemusest.

Meie töörühma allrühmas Farmaatsia ning Bioteadused keskendutakse hetkel EFPIA avalikustamiskoodeksile ning selle rakendamisele meie kümnes Kesk- ja Ida-Euroopa riigis. Meie eesmärk on pakkuda rahvusvaheliselt tegutsevatele ravimifirmadele kuni 2015. aasta septembrikuuni professionaalset ülevaadet rakendamise staatuse, praktiliste õiguslike tagajärgede, andmekaitse probleemide ning võimalike täideviimiste kohta juhul, kui ei järgita koodeksis sätestatud nõudeid. Võime meeleldi rääkida oma järeldustest mõne sel sügisel toimuva „Kohtu Ekspertidega“ ürituse raames.

Praegune Konkurentsiõiguse allrühma eesmärk on tõsta klientide ning kolleegide teadlikkust konkurentsiõiguse teemadel. Kuna tegemist on väga keeruka ning laiahaardelise teemaga, ei ole paljud ettevõtted teadlikud, et on teatud konkurentsiõiguse riskid, mis võivad neile kaasa tuua suured trahvid. Seetõttu on meie advokaadid koostamas klientidele ja kolleegidele teadlikkuse kontrollnimekirju ja juhendeid konkurentsieeskirjade järgimiseks ning konkurentsiõiguse alaste rikkumiste hindamiseks, mille kaudu loodame kaitsta enda kliente kahjulike klauslite ning vale käitumise eest äritehingute ning koostöö tegemisel. Peale selle on meie eriline tähelepanu pühendatud turustamissuhetele. Kohtumisel Austria föderaalse konkurentsiametiga sai kinnitust fakt, et teadlikkus nendel teemadel on väga tähtis ning kohtumine andis meie grupile praktilist ülevaadet uute lahenduste teemal seoses konkurentsiõiguse rikkumistega, näiteks kokkuleppemenetlus ja leebuse kohaldamine.

Töörühma Riigihangete allrühm tegutseb selle nimel, et pakkuda klientidele ning teistele huvitatud ettevõtetele siseinfot riigihankeõiguse peamise regulatsiooni ning praktiliste küsimuste kohta igas riigis, kus bnt tegutseb. Edaspidi loodab allrühm regulaarselt informeerida asjakohastest huvitavatest riigihankeprojektidest. Meie allrühm jälgib intensiivselt riigihankeõiguse reforme Euroopa Liidus ning nende rakendamist riiklikul tasemel, mis on olulise tähtsusega meie klientide ning kolleegide jaoks.

Viis põhitöögruppi moodustavad meie õigusteenuste tugisambad erinevates õigusvaldkondades. Me oleme bnt-s teadlikud sellest, et õiguslik spetsialiseerumine ja põhjalikud teadmised oma klientide tegevusest on võti pakkumaks pädevat ja loomingulist nõu ning aitamaks oma klientidel saavutada nende eesmärke. bnt töögrupid tagavad selle, et iga küsimusega tegelevad piiriüleselt ja erinevates õiguspiirkondades oma ala spetsialistid. Keeruliste küsimuste puhul moodustab bnt erinevate õigusvaldkondade ja erinevate õiguspiirkondade ekspertidest tiimid, et leida kliendile usaldusväärne ja terviklik lahendus.

Selleks, et saada rohkem informatsiooni meie töörühma Majandustegevus ja Regulatsioon kohta, võite külastada meie kodulehte: https://www.bnt.eu/en/industry-regulatory või kontakteeruda meie rühmajuhi, advokaat Yvonne Goldammer’iga: . Olete alati teretulnud meiega kontakti võtma.

 

Telli uudiskiri

Vajutades „Telli“ annad oma nõusoleku andmetöötlusterminid