PG Industry and Regulatory posėdis Vienoje

Mūsų specialistai diskutuoja EFPIA skaidrumo taisykles, konkurencijos teisės bei ES viešųjų pirkimų teisės klausimus.

 

Siekdami aptarti aktualius klausimus farmacijos, viešųjų pirkimų ir konkurencijos teisės srityse, mūsų praktikos grupės Industry & Regulatory (PG) nariai 2015 m. birželio 14-15 d. surengė susitikimą Vienoje.

Praktikos grupėje Industry & Regulatory iš viso aktyviai veikia 21 specialistas iš visų mūsų atstovybių, kurių tikslas – visuomet suspėti su naujausiais pokyčiais farmacijos ir bioteisės, viešųjų pirkimų bei konkurencijos teisės srityse, o taip pat, žvelgiant už nacionalinės teisės ribų, – rasti naujus įkvepiančius tikslus tolesniam praktikos grupės darbui. Šios veiklos rezultatus naudojame tam, kad galėtumėme savo klientams suteikti aukštos kokybės specializuotas bei aktualias teisines konsultacijas, išeinančias už nacionalinės teisės ribų.

 

Esame tikri, jog norėdami laikytis praktikos grupės prisiimtų įsipareigojimų bei siekdami jos solidarumo, privalome daryti daugiau bei neapsiriboti vien tik nuolatiniu tarpusavio bendradarbiavimu, dirbant su savo klientais. Šiuo tikslu kas mėnesį organizuojame konferencijas telefonu su visomis savo atstovybėmis ir jų metu keičiamės informacija bei naujienomis apie aktualią praktinę patirtį, visi kartu aptariame teisinių klausimų sprendimus bei iššūkius, su kuriais susiduriame savo veikloje. Mes taip pat skiriame laiko asmeniniams susitikimams, kurie ypač prisideda prie tarpusavio pasitikėjimo stiprinimo, geresnio vienas kito supratimo bei sustiprina grupės identitetą. Be to, bendri susitikimai skiriami ir tam, kad galėtumėme sau išsikelti naujus iššūkius bei užduotis. Tuo pat metu siekiame užmegzti kontaktus su vietinėmis institucijomis ar įmonėmis, kad galėtume susipažinti su jų praktine veikla, išgirsti jiems rūpimus klausimus bei problemas ir pasisemti patirties.

 

Šiuo metu mūsų PG Farmacijos ir Bioteisės pogrupio pagrindinis dėmesys nukreiptas į Europos farmacijos pramonės ir asociacijų federacijos (EFPIA) informacijos atskleidimo kodeksą bei jo įgyvendinimą 10 Vidurio ir Rytų Europos valstybių, kuriose yra mūsų atstovybės. Mūsų tikslas – vėliausiai 2015 m. rugsėjo mėn. pradžioje tarptautiniu mastu veikiančioms farmacijos įmonėms pasiūlyti profesionalią apžvalgą apiešio kodekso įgyvendinimo stadiją konkrečiose valstybėse, praktines implikacijas, su duomenų apsauga susijusius klausimus bei galimas teisines pasekmes, kylančias nesilaikant numatytų skaidrumo taisyklių. Taip pat džiaugsamės galėdami pristatyti mūsų veiklos rezultatus šių metų rudenį, mūsų organizuojamo renginių ciklo „Klausk ekspertų“ metu.

 

Mūsų PG Konkurencijos pogrupio tikslas – stiprinti tiek mūsų klientų, tiek mūsų kolegų sąmoningumą dėl konkurencijos teisės keliamų klausimų ir šioje srityje galimų rizikų. Dėl šios teisės srities sudėtingumo bei didelio poveikio daugeliui transakcijų ir teisinių sandorių klientai ne visada iki galo įvertina, kokias rizikas implikuoja konkurencijos teisės normų pažeidimas ir kokios griežtos yra potencialios sankcijos. Siekdami sustiprinti suvokimą, mūsų advokatai rengia kontrolinius sąrašus bei gaires dėl atitikties su konkurencijos teise bei su konkurencijos teise susijusių pažeidimų įvertinimo. Tikimės, jog taip galėsime klientams suteikti daugiau saugumo šioje srityje, jiems atliekant kasdienius sandorius bei bendradarbiaujant su savo partneriais, o taip pat geriau juos apsaugoti nuo klaidingų veiksmų bei jiems kenkiančių susitarimų. Ypatingą dėmesį šiuo metu skiriame distribucijos sutartims. Vienoje taip pat turėjome progą susitikti su Austrijos konkurencijos tarybos atstovais bei susipažinti su jų praktika alternatyviai įgyvendinant teisės normas, pavyzdžiui, sudarant taikos sutartis ir vykdant atleidimo nuo baudų programą. Šis susitikimas tik patvirtino sąžiningos konkurencijos ir jos taisyklių suvokimo svarbą.

 

Susijusios informacijos apie svarbiausias nacionalines Vidurio ir Rytų Europos valstybių, kuriose turime savo atstovybes, viešųjų pirkimų teisės taisykles bei praktinius aspektus parengimas yra dabartinio darbo, vykstančio PG Viešųjų pirkimų pogrupyje, objektas. Su dideliu susidomėjimu mūsų advokatai seka procesus ir naujoves, vykstančias įgyvendinant ES teisės normas viešųjų pirkimų srityje nacionaliniu mastu, kurie kelia susidomėjimą bei vaidina svarbų vaidmenį mūsų klientams bei kolegoms. Be to, pogrupio dalyviai kelia sau užduotį teikti informaciją apie atskirose valstybėse aktualiai paskelbtus galimai įdomius viešųjų pirkimų konkursus.

Penkios pagrindinės praktikos grupės formuoja mūsų paslaugų teikimo pagrindus skirtingose teisės srityse. Mes, bnt, žinome, jog teisinė specializacija bei geras klientų verslo išmanymas yra būtinybė, siekiant užtikrinti kompetentingų ir kūrybingų teisinių konsultacijų teikimą bei padėti klientams įgyvendinti jų tikslus.

 

bnt praktikos grupės užtikrina, jog kiekvienas klausimas, kylantis tiek atskirose jurisdikcijose, tiek ir vykdant tarpvalstybines užduotis, yra sprendžiamas tos srities specialistų. Dirbdama kompleksinėse bylose, bnt formuoja skirtingų teisės sričių ir jurisdikcijų specialistų komandas, šitaip užtikrindama patikimo ir visapusiško sprendimo klientui pateikimą.

 

Maloniai kviečiame apsilankyti mūsų interneto svetainėje, kurioje pateikiame daugiau informacijos apie praktikos grupę Industry & Regulatory: https://www.bnt.eu/lt/prekyba-komercine-veikla. Jeigu Jums malonesnis tiesioginis bendravimas, maloniai prašome susisiekti su PG vadove Rechtsanwältin (advokate) Yvonne Goldammer: . Mes visuomet džiaugiamės naujais kontaktais.

Prenumeruoti naujienlaiškį

By pressing 'Subscribe' you consent to our duomenų tvarkymo terminai