Industry and Regulatory prakses grupas tikšanās Vīnē

Starptautiski: Mūsu eksperti diskutēja par EFPIA atklātību, konkurenci izplatītāju starpā un ES publiskā iepirkuma tiesību aktualitātēm.

2015.gada 14.un 15.jūnijā bnt advokātu biroju starptautiskā Industry & Regulatory prakses grupa satikās Vīnē, lai apspriestu aktuālos jautājumus farmācijas, publiskā iepirkuma un konkurences tiesību jomā.

Mūsu Industry & Regulatory prakses grupa apvieno 21 ekspertu no visiem mūsu birojiem, kuri specializējas dzīvības zinātņu (life sciences), publiskā iepirkuma un konkurences tiesībās un kuri, vēloties ielūkoties tālāk par acīmredzamo un rodot iedvesmojošus kopīgus prakses grupas mērķus, aktīvi seko tiesību attīstībai šajās jomās, un tādejādi sniedz augstas pievienotās vērtības pārrobežu pakalpojumus.

Mēs apzināmies, ka, lai izveidotu grupas vienotību un kopēju saikni, ir nepieciešams kas vairāk kā vienīgi kopīgs darbs pie vieniem un tiem pašiem uzdevumiem. Tāpēc mēs neesam apstājušies pie mūsu ikmēneša pieredzes apmaiņas “prāta vētrām”, lai meklētu risinājumus juridiskām problēmām un izaicinājumiem. Savu laiku mēs veltām arī tam, lai prakses grupas ietvaros satiktos klātienē, stiprinātu savstarpējo uzticēšanos grupas locekļu starpā, veidotu savstarpēju saskarsmi, stiprinātu grupas identitāti un izaicinātu sevi ar jauniem uzdevumiem. Šo pasākumu laikā mēs cenšamies satikties arī ar konkrētās valsts iestāžu un uzņēmumu pārstāvjiem, lai gūtu ieskatu citu valstu praksē un aktualitātēs, kā arī mācītos no to pieredzes.

Mūsu prakses grupas Farmācijas un dzīvības zinātņu apakšgrupas aktuālās izpētes centrā ir EFPIA Atklātības kodekss un tā ieviešana mūsu desmit Centrāl- un Austrumeiropas valstīs. Mūsu mērķis – līdz 2015.gada septembrim sniegt starptautiskām farmācijas kompānijām profesionālu pārskatu par tā ieviešanas stadiju, praktiski būtisko juridisko ietekmi, datu aizsardzības jautājumiem un iespējamo seku novērtējumu gadījumā, ja attiecīgās prasības netiek ievērotas. Savus secinājumus mēs ar patiesu prieku skaidrosim arī vienā no mūsu “Satiec ekspertus” (Meet the experts) semināru sērijā ietilpstošiem pasākumiem šī gada rudenī.

Mūsu prakses grupas Konkurences tiesību apakšgrupas pašreizējais mērķis ir uzlabot gan mūsu klientu, gan kolēģu zināšanas par konkurences tiesību jautājumiem. To sarežģītības un plašā tvēruma dēļ daudzi uzņēmumi ne vienmēr ir lietas kursā par konkurences tiesību riskiem, kuri var novest pie smagiem sodiem. Šo iemeslu dēļ mūsu advokāti izstrādā mūsu klientiem un kolēģiem domātas pārbaudes anketas un ieteikumus, ar kuru palīdzību iespējams novērtēt konkurences tiesību pārkāpuma esamības iespēju, tādejādi cenšoties pasargāt mūsu klientus biznesa darījumu laikā gan no pretlikumīgu darbību īstenošanas, gan no zaudējumus nesošiem līgumu noteikumiem. Īpaša uzmanība tiek pievērsta izplatīšanas jautājumiem. Tikšanās un diskusija Austrijas Konkurences uzraudzības iestādē apliecināja informētības nepieciešamības svarīgumu, kā arī sniedza mūsu grupai praktisku ieskatu saistībā ar jauniem risinājumiem konkurences tiesību pārkāpumu gadījumos, jo īpaši saistībā ar izlīgumiem un ziņošanu par pārkāpumu.

Prakses grupas Publiskā iepirkuma apakšgrupas mērķis ir sniegt klientiem un citiem ieinteresētajiem uzņēmumiem ieskatu katras bnt pārstāvētās valsts regulējuma galvenajos nosacījumos, kā arī to praktiskos aspektos. Nākotnē tai ir nodoms sniegt regulāru informāciju par aktuāliem publiskā iepirkuma projektiem. Mūsu apakšgrupa intensīvi seko ES notiekošajām publiskā iepirkuma reformām un to ietekmei uz nacionālajām iepirkuma procedūrām, kam būs jo īpaša nozīme mūsu klientu un kolēģu darbā.

Mūsu – bnt – starptautiskās piecas prakses grupas veido mūsu sniegto juridisko pakalpojumu galvenos pīlārus. Mēs apzināmies, ka juridiskā specializācija un padziļināta izpratne par mūsu klientu biznesu ir atslēga tam, lai mēs sniegtu zinošu un radošu padomu mūsu klientiem un palīdzētu viņu mērķu sasniegšanā. Mūsu prakses grupas nodrošina to, ka ar katru jautājumu strādā attiecīgās jomas speciālists gan saistībā ar konkrēto valsti, gan pārrobežu jautājumu izvērtēšanai. Ar mūsu prakses grupu palīdzību mēs esam spējuši izveidot tiesību ekspertu komandas no dažādām jurisdikcijām, lai rastu lieliskus un efektīvus risinājumus mūsu klientiem.

Lai iegūtu vairāk informācijas par mūsu Industry & Regulatory prakses grupu, lūdzu, ieskatieties mūsu mājaslapā: https://www.bnt.eu/en/industry-regulatory vai sazinieties tieši ar prakses grupas vadītāju, zvērinātu advokāti Yvonne Goldammer: . Priecāsimies par katru iespēju ar Jums sazināties.

Parakstieties ziņu saņemšanai

Nospiežot “Parakstīties”, Jūs piekrītat mūsu datu apstrādes noteikumiem