Minimální mzda pro řidiče nákladních automobilů

Německo: Minimální mzda se týká všech zaměstnanců, kteří pracují v Německu – také těch řidičů nákladních automobilů, kteří Německem projíždí.

Od 1. ledna 2015 je v platnosti zákon o všeobecné minimální mzdě ve výši 8,50 EUR (hrubý) za hodinu, který platí pro všechny zaměstnance, jejichž pracovní místo se nachází v Německu – nezávisle na zemi původu nebo na zemi, ve které jsou zaměstnáni. Toto se týká také všech řidičů nákladních automobilů, kteří Německem projíždí. Zákon o minimální mzdě ukládá zaměstnavatelům (a to i zahraničním), jejichž zaměstnanci v Německu – alespoň dočasně – pracují, určité povinnosti. Tyto povinnosti dále uvádíme.

Ohlašovací povinnost

Zahraniční zaměstnavatelé musí své zaměstnance, kteří mají v Německu pracovat, přihlásit na příslušném německém úřadě (Spolkové finanční ředitelství – Bundesfinanzdirektion West v Kolíně), a to ještě před zahájením práce. Pro přihlášení je potřebný formulář “Einsatzplanung” – „plánované nasazení pracovníků“. Vyplněný formulář lze zaslat úřadu faxem. Řidiči nákladních automobilů nemusí mít tento formulář u sebe.

Evidenční povinnost

Zaměstnavatelé mají dále za povinnost evidovat denní pracovní dobu řidičů. Musí být zaznamenán začátek, konec a trvání denní pracovní doby. Evidence musí být provedena nejpozději do uplynutí sedmého kalendářního dne následujícího po dni výkonu práce. Tyto údaje musí být uschovány po dobu dvou let od okamžiku rozhodného pro provedení evidence (tzn. pracovní den + 8 dní + 2 roky). Záznamy o pracovní době nemají žádnou konkrétní podobu a mohou být vedeny i v elektronické formě.

Pro řidiče nákladních automobilů existuje zjednodušená evidence: řidiči mohou eventuálně zaznamenat pouze trvání pracovní doby (a nikoliv začátek a konec pracovní doby). Toto je ale možné pouze v případě, kdy zaměstnanec může samostatně rozhodovat o pracovní době a přestávkách v pracovní činnosti (pauzách).

Umístění podkladů

Zaměstnavatelé musí mít k dispozici podklady nezbytné pro kontrolu dodržování předpisů o minimální mzdě ze strany celního úřadu (kterému právo provádět tuto kontrolu přísluší). Jedná se o následující podklady:

  • Kopie pracovní smlouvy (nebo podstatné informace podle směrnice 91/533/EWG),
  • Výkazy pracovní doby (viz. výše)
  • zúčtování mezd a
  • doklady o provedeném vyplacení mezd.

 

Všechny tyto dokumenty musí být k dispozici na území Německa a v německém jazyce. O místě jejich uložení v Německu může zaměstnavatel rozhodnout sám.

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat