Тол такси за тежкотоварни автомобили в Германия – искове за възстановяване на милиони

Съдът на Европейския съюз постанови, че изчисляването на германските тол такси за тежкотоварни автомобили е частично в нарушение на европейското право

 

Съдът на ЕС постанови, че изчисляването на германските тол такси за тежкотоварни автомобили е некоректно завишено, считано поне от 2007г. насам.

Решението беше предшествано от иск, предявен от полски превозвач за възстановяване на сума, повече от 12 000 Евро за надплатени тол такси за тежкотоварни автомобили от 2010 и 2011г.
Съдът на ЕС излезе с решение, че включването на разходи за пътна полиция е несъвместимо с Директивата за разходите за европейската инфраструктура, тъй като тези разходи не съставляват „инфраструктурни разходи“.

Но само такива „инфраструктурни разходи“ могат да бъдат използвани за изчисляването на тол таксата. Наред с това, съществуват съмнения и относно правилността и на лихвените проценти, включени в изчислението на разходите за капитал.

Общо изчислената тол такса за тежкотоварни автомобили може да е била с между 3.8% и 6% по-висока.

Решението на отправилия запитването Областен административен съд на провинция Северен Рейн-Вестфалия, (OVG) NRW все още не е постановено.

Въпреки това, вече се приема, че компаниите за автомобилни превози, опериращи в Германия в последните години, имат право на иск за възстановяване на суми, равняващи се на милиони евро.

Независимо от изхода на производството, което е висящо пред Областния административен съд на провинция Северен Рейн-Вестфалия (OVG NRW), решението на Съда на ЕС показва, че преразглеждането на тол таксите за тежкотоварни автомобили, платени за минал период, може да има за последица възникване на правото за възстановяване на значителни суми в полза на много компании.

Ще Ви информираме относно по-нататъшното развитие на казуса.

SourceРешение на Европейския съд по дело C-321/19

Subscribe to the newsletter