Следдоговорна забрана за конкуренция – данъци и осигуровки

България: Не се дължат осигуровки върху възнаграждения за въздържане от конкуренция за времето след прекратяване на трудовия договор.

С редица неясноти е свързан въпросът как, от гледна точка на данъчната и осигурителната тежест, се третира случай, при който служителят получава от вече бившия работодател възнаграждение с оглед задължение за въздържание от конкурентна дейност през определен период след прекратяване на трудовия договор.

В българското трудово, социално-осигурително и данъчно право следдоговорната забрана за конкуренция не е уредена изрично. След съгласуване с Националната агенция за приходите по конкретен казус bnt – София установи, че според българското право подобно възнаграждение следва да бъде обложено с данъци, но върху него не се начисляват и удържат осигуровки от какъвто и да е вид.

Обстоятелствата на конкретния казус обаче може да обусловят различна квалификация, поради което за всеки отделен случай се налага отделна правна проверка.

Subscribe to the newsletter