Stretnutie PG Industry Regulatory v Bonne

Odborníci z bnt diskutovali o regulácii zdravotníckych pomôcok, možnostiach súkromných žalôb o náhradu škody za porušenie pravidiel hospodárskej súťaže a aktuálnych otázkach z oblasti verejného obstarávania.

V dňoch 14.-15. apríla 2016 sa členovia našej practice group Industry & Regulatory stretli v Bonne a diskutovali o aktuálnych otázkach v oblasti farmaceutického priemyslu, verejného obstarávania a hospodárskej súťaže.

Practice group Industry & Regulatory tvorí 19 odborníkov z jednotlivých pobočiek, ktorí pozorne sledujú najnovšie trendy v oblasti life sciences, verejného obstarávania a hospodárskej súťaže, a dokážu tak klientom ponúknuť aj inovatívne riešenia. Zároveň v rámci našej practice group neustále hľadáme spoločné ciele, vďaka čomu dosahuje naše cezhraničné právne poradenstvo najvyššiu kvalitu.

Formovanie identity a spolupráce v rámci practice group si vyžaduje viac než spoločnú prácu na mandátoch. Naša skupina si preto každý mesiac pri telefonických konferenciách vymieňa skúsenosti a novinky z oblasti Industry & Regulatory ako aj profesionálne riešenia rozličných odborných problémov. Na posilnenie vzájomnej dôvery, prehĺbenie kontaktov a upevnenie identity skupiny máme zároveň pravidelné stretnutia, na ktorých si stanovujeme nové odborné výzvy a úlohy. Počas stretnutí sa snažíme nadviazať kontakty s lokálnymi inštitúciami a spoločnosťami a dozvedieť sa čo najviac o praxi a aktuálnych odborných otázkach v daných krajinách a poučiť sa z ich skúseností.

Stredobodom záujmu podskupiny pre farmaceutický priemysel a life sciences je v súčasnosti regulácia zdravotníckych pomôcok v jednotlivých krajinách ako aj očakávané európske smernice v tejto oblasti. Naším cieľom je ponúknuť medzinárodným výrobcom a distribútorom zdravotníckych pomôcok koncom roka 2016 profesionálny prehľad príslušnej legislatívy v našich 10 krajinách strednej a východnej Európy, praktických implikácií a rady v oblasti compliance. Sme veľmi radi, že výsledky našej práce budeme môcť predstaviť v rámci survey ako aj počas akcie „Meet the experts“.

Podskupina pre hospodársku súťaž si dala za cieľ posilniť povedomie našich klientov a kolegov o otázkach a rizikách spojených s hospodárskou súťažou. V súčasnosti sa venujeme budúcim možnostiam súkromných osôb požadovať náhradu škody za porušenie pravidiel hospodárskej súťaže. Chceme našim klientom tieto možnosti priblížiť a neanalyzovať pritom len aktuálnu prax, ale aj perspektívy po implementácii európskej smernice koncom roka 2016.

Počas diskusie s odborníkmi z nemeckého protimonopolného úradu „Bundeskartellamt“ a stretnutia s profesorom Christian Koenigom z Centra pre európske integračné štúdiá v Bonne sme mali príležitosť prediskutovať aktuálnu nemeckú prax v oblasti verejného obstarávania a hospodárskej súťaže. Spoločnosť Deutsche Telekom AG nám vo svojej centrále v Bonne umožnila oboznámiť sa s praktickými skúsenosťami tohto koncernu v oblasti hospodárskeho práva v našich jurisdikciách.

Päť ťažiskových practice groups tvorí piliere našich právnych služieb. V bnt sme si vedomí, že právna špecializácia a znalosť podnikania našich klientov je kľúčom k poskytovaniu odborného a kreatívneho poradenstva i k podpore našich klientov pri dosahovaní ich cieľov. bnt practice groups zaručujú, že každú záležitosť budú riešiť odborníci na jednotlivé právne systémy a cezhraničné úlohy. V prípade komplexných záležitostí bnt zostavuje tímy právnych odborníkov so znalosťami rôznych oblastí práva a rôznych právnych systémov, aby pre klienta našla výhodné a komplexné riešenie.

Ak sa chcete dozvedieť viac o practice group Industry & Regulatory, navštívte našu stránku https://www.bnt.eu/en/industry-regulatory alebo sa obráťte priamo na vedúcu skupiny, pani Yvonne Goldammer, advokátku: . Tešíme sa na Vás!

Odoberať Newsletter

Stlačením 'Odoberať' súhlasíte s Podmienkami spracovania osobných údajov.