PG Industry&Regulatory susitikimas Bonoje

bnt specialistai susitiko aptarti medicinos prietaisų reglamentavimo, žalos, kylančios dėl konkurencijos teisės pažeidimų, atlyginimo bei viešųjų pirkimų teisės klausimų.

2016 m. balandžio 14 – 15 dienomis bnt | attorneys-at-law tarptautinės praktikos grupės Industry & Regulatory (PG) nariai susirinko Bonoje, norėdami aptarti aktualius klausimus farmacijos, viešųjų pirkimų ir konkurencijos teisės srityse.

Mūsų praktikos grupėje Industry & Regulatory aktyviai veikia 19 specialistų iš visų bnt kontorų, kurie seka naujausius pokyčius farmacijos ir bioteisės, viešųjų pirkimų bei konkurencijos teisės srityse ir ieško originalių, nekasdienių sprendimų bei įkvepiančių tikslų tolesniam praktikos grupės darbui. Šios veiklos rezultatus naudojame tam, kad galėtumėme savo klientams suteikti aukštos kokybės specializuotas bei aktualias teisines konsultacijas, peržengiančias nacionalinės teisės ribas.

Esame tikri, jog norėdami laikytis praktikos grupės prisiimtų įsipareigojimų bei siekdami jos solidarumo, privalome daryti daugiau ir neapsiriboti vien tik nuolatiniu bendradarbiavimu, dirbdami su klientais. Taigi kas mėnesį organizuojame visų bnt kontorų konferencijas telefonu, kurių metu keičiamės informacija bei naujienomis apie aktualią praktinę patirtį ir aptariame teisinių klausimų sprendimus bei iššūkius. Šios konferencijos sudaro tik dalį praktikos grupės veiklos. Mes taip pat skiriame laiko asmeniniams susitikimams, kurie ypač prisideda prie tarpusavio pasitikėjimo stiprinimo, geresnio vienas kito supratimo bei sustiprina grupės identitetą. Be to, praktikos grupės narių susitikimai skiriami ir tam, kad galėtumėme išsikelti sau naujus iššūkius bei užduotis. Tuo pat metu siekiame užmegzti kontaktus su vietinėmis institucijomis ir įmonėmis, kad galėtume susipažinti su jų praktine veikla, išgirsti jiems rūpimus klausimus bei problemas ir pasisemti patirties.

Šiuo metu mūsų PG Farmacijos ir Bioteisės pogrupio pagrindinis dėmesys sutelktas į medicinos prietaisų nacionalinį teisinį reglamentavimą valstybėse, kuriose įsteigtos mūsų kontoros, bei į ES lygiu vykstantį medicinos prietaisus reglamentuojančių taisyklių atnaujinimą. Mūsų tikslas – iki 2016 m. pabaigos tarptautiniu mastu veikiantiems medicinos prietaisų gamintojams bei platintojams pasiūlyti profesionalią šios srities reguliavimo skirtingose valstybėse apžvalgą, apimančią pagrindines taisykles ir praktines įžvalgas, susijusias su jų laikymusi. Savo veiklos rezultatus įmonėms pristatysime leidinyje bei mūsų organizuojamo renginių ciklo „Klausk ekspertų“ metu.

Mūsų PG Konkurencijos pogrupio tikslas – stiprinti klientų bei kolegų sąmoningumą konkurencijos teisės klausimais. Šio pogrupio nariai, atsižvelgdami į artėjantį ES direktyvos dėl žalos atlyginimo ieškinių įgyvendinimą, iš arčiau pažvelgs į skirtingų valstybių nacionalinės teisės taisykles, taikomas įgyvendinant teisę į žalos, patirtos dėl konkurencijos teisės taisyklių pažeidimo, atlyginimą.

Diskusijos su Vokietijos federalinės konkurencijos tarybos „Bundeskartellamt“ specialistais bei susitikimo su Europos integracijos studijų centro profesoriumi p. Christian Koenig metu sužinojome daug praktinių Vokietijos viešųjų pirkimų bei konkurencijos teisės problemų. Negana to, Deutche Telekom AG skyrė laiko susitikti su mūsų PG nariais savo centrinėje būstinėje Bonoje. Susitikimo metu Deutche Telekom AG papasakojo mums apie savo asmeninę patirtį konkurencijos teisės srityje bei šios srities problemas, su kuriomis susiduria mūsų jurisdikcijose.

Penkios pagrindinės bnt praktikos grupės formuoja mūsų paslaugų teikimo pagrindus skirtingose teisės srityse. Mes, bnt, žinome, jog teisinė specializacija bei geras klientų verslo išmanymas yra būtinybė, siekiant užtikrinti kompetentingų ir kūrybingų teisinių konsultacijų teikimą bei padėti klientams įgyvendinti jų tikslus. bnt praktikos grupės užtikrina, jog kiekvienas klausimas, kylantis tiek atskirose jurisdikcijose, tiek ir vykdant tarpvalstybines užduotis, yra sprendžiamas tos srities specialistų. Dirbdama kompleksinėse bylose, bnt formuoja skirtingų teisės sričių ir jurisdikcijų specialistų komandas, šitaip užtikrindama patikimo ir visapusiško sprendimo klientui pateikimą.

Maloniai kviečiame apsilankyti mūsų interneto svetainėje, kurioje pateikiame daugiau informacijos apie praktikos grupę Industry & Regulatory: https://www.bnt.eu/lt/prekyba-komercine-veikla. Jeigu Jums malonesnis tiesioginis bendravimas, maloniai prašome susisiekti su PG vadove Rechtsanwältin (advokate) Yvonne Goldammer: . Mes visuomet džiaugiamės naujais kontaktais.

Prenumeruoti naujienlaiškį

By pressing 'Subscribe' you consent to our duomenų tvarkymo terminai