Setkání PG Industry Regulatory v Bonnu

Odborníci z bnt se sešli k diskusi na téma regulace zdravotnických léčiv, možnosti soukromých žalob o náhradu škody za porušování pravidel hospodářské soutěže, jakož i aktuálních otázek zadávání veřejných zakázek v rámci EU.

Dne 14. a 15. dubna 2016 se setkali členové PG Industry&Regulatory v Bonnu. Účastníci setkání prodiskutovali aktuální témata z oblasti farmaceutického a lékařského práva, veřejného zadávání zakázek a práva hospodářské soutěže.

Practise group Industry&Regulatory tvoří 19 odborníků z jednotlivých poboček bnt, kteří usilují o to držet krok s nejnovějším vývojem v oblasti přírodních věd, veřejného zadávání zakázek a hospodářské soutěže. Kolegové hledají další inspirativní cíle, které mohou přispět k poskytování specializovaného mezinárodního právního poradenství vysoké kvality.

Jsme si jisti, že pro udržení našeho angažmá v rámci odborných skupin a pro jejich zachování je nezbytná plynulá spolupráce v rámci mandátů. Z tohoto důvodu organizujeme každý měsíc telefonické konference všech členů skupiny, při kterých se dělíme o nové zkušenosti a informace a diskutujeme případná řešení některých právních otázek. Nacházíme také dostatek času na osobní setkání, abychom posílili vzájemnou důvěru, prohloubili kontakty a upevnili tak identitu našich practise groups. Naše společná setkání jsou výzvou i pro nás. Během setkání navazujeme kontakty s místními institucemi, abychom se dozvěděli co nejvíce z jejich praxe, seznámili se s aktuálními otázkami a poučili se z jejich zkušeností.

Hlavním tématem naší pracovní podskupiny pro oblast farmacie a přírodních věd je v současnosti regulace zdravotnických léčiv v souvislosti s očekávanými nařízeními EU. Dáváme si za cíl nabídnout mezinárodním producentům a distributorům zdravotnických léčiv do konce roku 2016 profesionální přehled příslušné legislativy v deseti zemích střední a východní Evropy, jejíž praktické použití a obsah nám umožní zajistit soulad s právními podmínkami v jednotlivých zemích. Velmi nás těší, že budeme moci v rámci bnt Survey zveřejnit výsledky naší práce a tyto výsledky také prezentovat při „setkání s odborníky“, která na téma zdravotnických léčiv plánujeme zorganizovat.

Současným cílem naší pracovní podskupiny pro oblast hospodářské soutěže není pouze snaha obohatit povědomí našich klientů a kolegů o problematiku hospodářské soutěže a existenci možných rizik. Zvláštní pozornost věnujeme budoucím možnostem soukromých osob podat žalobu o náhradu škody v případě porušení práva hospodářské soutěže. Chtěli bychom seznámit klienty s jejich možnostmi v této oblasti. Nemáme zájem pouze analyzovat stávající praxi, chceme ukázat i možné perspektivy pro uplatnění nové směrnice EU, která by měla být transponována do konce roku 2016.

Během naší diskuse s experty ze Spolkového kartelového úřadu a setkání s profesorem Christian Königem z Centra pro evropská integrační studia v Bonnu (Zentrum für Europäische Integrationsforschung) jsme dostali příležitost pobavit se o současné německé praxi v oblasti zadávání veřejných zakázek a práva hospodářské soutěže. Návštěva společnosti Deutsche Telekom AG nám pak umožnila seznámit se s praktickými otázkami a zkušenostmi z oblasti práva hospodářské soutěže v kontextu naší jurisdikce.

Naše practise groups v rámci bnt international jsou činné v pěti oblastech hospodářského práva a tvoří základ našeho právního poradenství. Právní specializace a výborná znalost oblastí obchodní činnosti našich klientů je klíčem ke kompetentnímu a kreativnímu poradenství a podpoře podnikatelských cílů našich klientů. Bnt practise groups zaručují, že právní záležitosti našich klientů budou řešit kolegové s vysoce odbornou znalostí jednotlivých oborů v mezinárodním měřítku.

Pokud se chcete dozvědět více o činnosti našich pracovních skupin z oblasti Industry&Regulatory, navštivte naše internetové stránky: https://www.bnt.eu/cz/industry-regulatory nebo se obraťte přímo na vedoucí skupiny, paní Yvonne Goldammer, advokátku: . Těšíme se na Vás.

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat